Dag 40, lezen: Lukas 23:49-56

Veertig dagen lang hebben we samen gelezen hoe de laatste dagen van Jezus tot Hij stierf zijn verlopen. Vanaf het moment dat hij wenend Jeruzalem aanschouwde, tot hij het uitriep naar de Vader: “in uw handen leg ik mijn Geest.” God die Jezus verliet, zodat Hij altijd bij ons kan zijn, en wij altijd bij … Read more

Dag 39, lezen: Lukas 23:39-48

Het is Goede Vrijdag. Samen lezen we tot het moment dat Jezus zijn laatste adem uitblies. Jezus sterft. Deze mens was een rechtvaardige is de geloofsbelijdenis van de centurion. De misdadigers aan het kruis komen tot hun eigen conclusies. Aan de ene kant komt er nog een schepje bovenop de bespottingen. Aan andere kant klinkt … Read more

Dag 38, lezen: Lukas 23:33-38

Jezus aan het kruis omhooggeheven. Nu rest alleen nog het wachten op de laatste zucht. Onbegrijpelijk, onbeschrijfelijk, wat er eigenlijk gebeurd. In sommige preken is het wel eens uitgelegd, hoe die laatste uren gaan. Vol van pijn en moeite. Onbegrijpelijk en onbeschrijfelijk. En Jezus richt zich tot de Vader. Een opeenstapeling van momenten en keuzes … Read more

Dag 37, lezen: Lukas 23:26-32

De plaats waar Jezus zal sterven ligt in het zicht. Toegetakeld en al loopt Jezus richting de schedelplaats. Gevolgd door een grote menigte wordt Jezus als attractie bekeken. Het roept veel emoties op. Er wordt gespot, maar ook gehuild. Dan klinkt er een omgekeerde zaligspreking uit de mond van Jezus. Ooit zal men zeggen; gelukkig … Read more

Dag 36, lezen: Lukas 23:18-25

Tot driemaal toe lijkt Pilatus een poging te doen om de menigte op een andere gedachte te brengen. Jezus heeft niets gedaan waarop de doodstraf staat. Pilatus wilde Jezus vrijlaten. En bij de derde keer vraagt hij aan de menigte wat zij denken dat Jezus misdaan heeft. Het is aan dovemansoren gericht want de menigte … Read more

Podcast 6 Op Weg naar Pasen

Dat is ‘m dan; de zesde en laatste podcast tijdens dit veertigdagentijd project. We blikken beide terug op het project; en ds. Marco zit op de praatstoel over aankomende week. Wat ons betreft was het erg leuk om te doen en misschien kunnen we dit voortzetten met nieuwe onderwerpen. Voor nu begint eerst de stille … Read more

Dag 35, lezen: Psalm 22

De stille week is begonnen. En dat met luid gejuich en gejubel tijdens de intocht in Jeruzalem van Jezus. Maar langzaam worden we stil voor wat er staat te gebeuren. Jezus die de weg naar het kruis bewandelt. Het is Jezus die aan het kruis uitroept: Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? … Read more

Dag 34, lezen: Lukas 23: 13-16

Pilatus is nog niet van Jezus af. Als een boemerang is het op zijn bordje teruggekeerd. Deze week begon met het gebed om recht. Pilatus is geroepen om recht te spreken en opnieuw krijgt hij daar de kans toe. Bijna doet Pilatus recht. Hij ziet in dat Jezus onschuldig is en hij wordt door Herodes … Read more

Dag 33, lezen: Lukas 23: 8-12

Jezus maakt vrienden. Nee, Hij wordt geen vrienden met Pilatus en Herodes. Maar zij wel met elkaar. Herodes is blij dat Pilatus Jezus naar hem heeft toegestuurd. Dat zal zijn ego gestreeld hebben. Bovendien had hij al langer de wens Jezus eens te zien en nu is het eindelijk zover. Wie weet kan Jezus zelfs … Read more

Dag 32, lezen: Lukas 23: 1-7

Het mag dan een schijnproces zijn, ze zullen Pilatus wel moeten overtuigen. In optocht gaan ze naar het stadhouderlijk paleis waar Pilatus tijdens deze week zetelt. Meestal verblijft hij in Caesarea, maar als onrust dreigt in Jeruzalem dan is hij ter plekke. Tijdens het Pesachfeest kan een broeierige sfeer ontstaan en is een relletje niet … Read more

Dag 31, lezen: Lukas 22: 63-71

Eindelijk hebben ze Jezus in handen. Wat er met Hem moet gebeuren staat al vast: uit de weg ruimen. Nu moeten ze alleen nog een aanklacht vinden. Kortom: het wordt een schijnproces. De Romeinen zijn de baas in het land en dat betekent dat ze zelf geen doodsvonnis mogen voltrekken. Ze moeten dus iets vinden … Read more

Dag 30, lezen: Lukas 22: 54-62

Soms ontdek je opeens een kant van jezelf die je nog niet kende. Even hiervoor vertelde Jezus dat één van de twaalf leerlingen Hem zou gaan verraden. Het had voor verwarring gezorgd: wie van hen zou nu zoiets doen? Ook Petrus kon het zich niet voorstellen. Hij zou te vuur en te zwaard Jezus verdedigen. … Read more

Podcast 5 Op Weg naar Pasen

Het is weer maandag en we blikken weer vooruit op de week. Hoe zit het nu eigenlijk met recht hebben op iets? En hoe verhoudt zich dat tot Jezus die onterecht wordt veroordeeld? Deze week zit Lucias op de praatstoel en deelt enkele gedachtes bij de teksten van deze week. Je kunt de podcast luisteren … Read more

Dag 29, lezen: Psalm 69

Psalm 69 is een gebed om redding van iemand die het water aan de lippen staat. Het is een psalm van David, maar het is bijzonder te zien op hoeveel momenten je ook de lijdensweg van Jezus er in herkent. Let er maar eens op tijdens het lezen. De miskenning, de dorst, de smaad en … Read more

Dag 28, lezen: Lukas 22:47-53

Het is het midden van de tekst, en Jezus heeft oog voor de soldaat wiens oor wordt afgeslagen. Jezus blijft doorgaan met genezen, zelfs al staat hij op het punt gevangengenomen te worden. Midden in die tekst schijnt er licht op de situatie. Aan het begin is er het verraad door de kus van Judas. … Read more

Dag 27, lezen: Lukas 22:39-46

We zijn in het donker. We lezen van Jezus op zijn meest kwetsbare moment. Angst en beven. Het is voor Jezus een reden om nog vuriger te bidden. En wauw! Een engel uit de hemel wordt gestuurd om hem kracht te geven. Kracht om door te gaan. Midden in de nood en terwijl het uitzicht … Read more

Dag 26, lezen: Lukas 22:31-38

Waar we eerder lazen dat Judas door de Satan wordt bevangen, is het nu Petrus die aan de beurt is. Het is de Satan, de verleider, de beproever niet gelukt toen hij bij Jezus in de woestijn was, om van hem te winnen. Toch komt hij dichtbij via de vrienden van Jezus. Judas en Petrus. … Read more

Dag 25, lezen: Lukas 22:24-30

Wat begon als een gezellige avond samen eten, samen vieren dat God het volk Israel op wonderlijke wijze uit Egypte had geleid veranderd in een avond die steeds minder gezellig wordt. Onenigheid over wie nu het belangrijkste is. Maar, dan grijpt Jezus in: Een regelrechte uitnodiging om aan tafel te gaan! Er staan meer vertellingen … Read more

Dag 24, lezen: Lukas 22:14-23

Niets is wat het lijkt: Zo ook de gezelligheid tijdens het eten. Heerlijk samen eten, het is Pesach, het feest waarbij het Lam geslacht moet worden. Wijn op tafel! Maar dan… Jezus neemt het woord en begint. Het brood is mijn lichaam, en de wijn is mijn bloed. Jezus spreekt over zijn eigen lichaam. Hij … Read more

Podcast 4 Op Weg naar Pasen

Op de maandag blikken we weer even vooruit op de week. Wat is nu interessant om op te letten? Deze week zit vakantieganger ds. Marco op de praatstoel. Deze week loopt de spanning verder op en gaat het over Satan, avondmaal en Jezus in in de tuin. Veel luister plezier! Je kan de vierde podcast … Read more

Dag 23, lezen: Psalm 16

Niet zo lang geleden was psalm 16 een van de liederen in de dienst. We zongen toen de versie van Psalmen voor nu. Mijn God ik kom naar u dan ben ik veilig! We zongen het als lied dat paste bij de toenadering tot God. Daarin schuilt een belofte van veiligheid bij God. Deze week … Read more

Dag 22, lezen: Lukas 22: 7-13

Te laat. De Joodse leiders willen onrust op het Pesachfeest voorkomen, maar inmiddels is het feest al aangebroken. Voor Jezus is het de perfecte timing. Hier heeft Hij op aangestuurd. Samen met zijn leerlingen zal Hij nog een keer het pesachmaal eten. Daarna zal het nooit meer hetzelfde zijn. Het Pesachfeest herinnert aan de bevrijding, … Read more

Dag 21, lezen: Lukas 22: 1-6

In Jeruzalem heerst de sfeer van een festival. Het Pesachfeest is aanstaande en dat betekent dat veel pelgrims naar de stad zijn gekomen. Tegelijk is het een broeierige sfeer: er hoeft maar iets te gebeuren en de vlam kan in de pan slaan. Zeker als het feest herinnert aan de bevrijding uit Egypte en ze … Read more

Dag 20, lezen: Lukas 21: 29-38

Bloesem is een teken dat er een nieuw seizoen aankomt. Nu kun je het volop zien. Als je het tenminste ziet. Langs de wegen bloeit volop de sleedoorn. Maar als je er elke dag langsrijdt valt het je misschien niet meer op. Of als je hoofd vol zit met gedachten die meer aandacht vragen. Jezus … Read more

Dag 19, lezen: Lukas 21: 20-28

Laat je de kop niet gek maken. Onder dat thema heb ik ooit een preek gehouden over dit gedeelte. Jezus vertelt over grootse dingen die staan te gebeuren. Een duister scenario wordt geschetst, maar ik geloof niet dat Jezus dit vertelt om ons bang te maken. Zie het meer als een aankondiging, waardoor je niet … Read more

Dag 18, lezen: Lukas 21: 5-19

15 april 2019: vlammen slaan uit de Notre Dame in Parijs. Ik weet nog goed hoe ik met verbijstering die avond het nieuws volgde. Die verbijstering was in Frankrijk uiteraard nog groter. De Notre Dame: symbool van Frankrijk, religieus en nationaal, de eeuwen getrotseerd, onwankelbaar. Maar het onverwachte blijkt mogelijk. Ook deze kathedraal kan instorten. … Read more

Podcast 3 Op Weg naar Pasen

Op de maandag blikken we weer even vooruit op de week. Wat is nu interessant om op te letten? Best een lastig onderwerp: Hoe kunnen we nu omgaan met de wederkomst van Jezus? Deze week zit ds. Lucias op de praatstoel. Veel luister plezier! Je kan de derde podcast beluisteren via: https://youtu.be/anONLyh8e4s

Dag 17, lezen: Psalm 72

Een koning om van te dromen! Een koning onder wie het vrede is, voor wie omliggende volken respect hebben en die oog heeft voor de kwetsbaren. Een koningshuis dat eeuwig blijft bestaan. Machthebbers willen ons nogal eens laten geloven zij zo’n koning(in) kunnen zijn. Niet zelden spat dat vroeg of laat als een zeepbel uit … Read more

Dag 16, lezen: Lukas 21:1-4

Ineens zie je het! dat ene detail, of die ene gebeurtenis, of juist die ene blik in de ogen van een ander. Ineens ziet Jezus het: Hij ziet hoe het eraan toe gaat in de tempel. Rijken die hoogmoedig hun gaven geven. Maar ook een weduwe. Zij geeft wat nog over is van haar geld. … Read more

Dag 15, lezen: Lukas 20:41-47

Na alle vragen van de schriftgeleerden is het de beurt aan Jezus. En Jezus vraagt: Hoe kan het nu, dat de messias een zoon van David is? David noemt Hem Heer. Hoe kan hij dan zijn Zoon zijn? Hoe kan Jezus een zoon van David zijn, als Jezus Heer is. Jezus is fanatiek aan het … Read more

Dag 14, lezen: Lukas 20:34-40

Het stuk van vandaag bouwt verder op het deel van gisteren. De wet van Mozes die is als begeleiding in het leven van dag tot dag. Maar dat is niet zonder het koninkrijk van God op de horizon te zien. Jezus heeft de blik op de komende wereld. En daar gelden andere regels. Jezus spreekt … Read more

Dag 13, lezen: Lukas 20:27-33

Opnieuw van die moeilijke vragen. Hoe zit het dan nu met de opstanding? Hoe moeten we ons dat nu voorstellen met alles wat we weten? Hoe moeten die twee werelden nu bij elkaar komen? De Sadduceeën zijn goed op de hoogte met de wet van Mozes, de leer over het trouwen en zorgen voor elkaar. … Read more

Dag 12, lezen: Lukas 20:20-26

“Ik ben er ingeluisd!” Zegt de verdachte in een politieonderzoek. Het bewijs wijst allemaal naar de verdachte maar is op slinkse wijze zo neergelegd dat de rechercheurs niet anders kunnen dan de verdachte te zien als de dader. Het zou zomaar een plot kunnen zijn van een van de vele misdaadseries. De schuld wordt afgeschoven … Read more

Podcast 2 Op weg naar Pasen

Die eerste volle week van de veertigdagentijd zit erop. Op de maandag blikken we weer even vooruit op de week. Wat is nu interessant om op te letten? Deze week zit ds. Marco op de praatstoel. Veel luister plezier! Je kan de tweede podcast beluisteren via: https://youtu.be/9O05jiALetg

Dag 11, lezen: Psalm 110

In psalm 110 is het David die zingt van God. En dat gaat over de trouw van God. Het lied gaat over God die zijn belofte niet verbreekt en over God die je uitnodigt om in zijn nabijheid te leven. Een priester zal je zijn! Priesters waren bevoegd om in het heilige der heiligen te … Read more

Dag 10, lezen: Lukas 20: 17-19

Het zijn woorden die de schriftgeleerden en hogepriesters ongetwijfeld gekend hebben: Psalm 118. “De steen, dien door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, werd tot verbazing der beschouwers ten hoeksteen door God zelf gelegd.” Het zal niet in hen zijn opgekomen dat zíj die tempelbouwers zouden kunnen zijn. Toch is dat wat Jezus hier … Read more

Dag 9, lezen: Lukas 20: 9-16

Jezus is niet van zijn stuk gebracht door de vragen van de joodse religieuze leiders. Integendeel. Hij zet de boel op scherp door hen te bevragen hoe zij eigenlijk zelf omgaan met gezag. Jezus doet dat door de gelijkenis over de wijnbouwers te vertellen. Ze hebben geen respect voor de eigenaar van de wijngaard en … Read more

Dag 8, lezen: Lukas 20: 1-8

Je ziet het zomaar gebeuren in het politieke debat, aan een talkshowtafel of online: een persoonlijke aanval waarbij iemands expertise of integriteit in twijfel wordt getrokken. Probeer je dan nog maar eens te verdedigen. Je staat met 1-0 achter. Gezag en autoriteit op basis van bijvoorbeeld een wetenschappelijke studie zijn niet meer vanzelfsprekend. Jezus wordt … Read more

Dag 7, lezen: Lukas 19: 42-48

Weet jij wat tot jouw vrede dient? Voor een ander weten we het vaak wel. Als hij nu dit, als zij nu dat, dán zou hij of zij vrede vinden. Maar zelf…? Dat is vaak een stuk ingewikkelder. Te pijnlijk, te confronterend, je wilt het niet zien of toegeven. Als Jezus Jeruzalem nadert barst hij … Read more

Dag 6, lezen: Lukas 19: 37-41

Vorige week stierf de Russische oppositieleider Navalny. Monddood gemaakt; letterlijk en figuurlijk. Voor zijn stem was geen plek in het rijk van Poetin. We lezen vandaag verder over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Gezeten op een ezelsveulen, maar binnengehaald als een koning. Een wonderlijke vertoning. Enthousiast wordt “Hosanna!” geroepen, “Gezegend Hij die komt in … Read more

Podcast 1 Op Weg naar Pasen

Het veertigdagentijd project krijgt vorm. Elke ochtend een korte meditatie en nu ook extra gedachten als podcast. Deze week zit ds. Lucias op de praatstoel, volgende week draaien we het om en zit ds. Marco op de praatstoel. Veel luisterplezier. Je kan de podcast beluisteren via: https://youtu.be/YA4bbKdPWT0

Dag 5, lezen: Psalm 2

Iedere maandag lezen we in de 40dagentijd een Psalm. Ze hebben bij ons soms een stoffig imago, maar vergeet niet dat dit het eeuwenoude liedboek van Gods volk is. Met de komst van Jezus krijgen een aantal Psalmen een nieuwe lading. Een messiaanse belofte die er al in lag verscholen komt aan het licht. Zo … Read more