Weer kerkdiensten bezoeken!

De kerkenraden van beide wijkgemeentes hebben besloten de komende zondagen weer kerkgang toe te staan. Dit conform het advies van de PKN. Voor de komende 2 zondagen geldt voor de wijkgemeente Beilen dat er 50 personen zich kunnen aanmelden (excl. meewerkenden). Daarna is het afwachten wat er vervolgens geadviseerd zal worden. Voor de wijkgemeente Hijken-Hooghalen … Read more

Aanmelden diensten via Scipio-app

Er is een aantal vrijwilligers in beide wijkgemeentes die zorg dragen voor de aanmelding van de kerkdiensten. Heel fijn dat ze iedere week weer die taak weer op zich nemen. Om het hen zo makkelijk mogelijk te maken adviseren we u om zoveel mogelijk gebruik te maken van de Scipio-app. Hiermee kunt u heel handig … Read more

Aanstaande zondag gezamenlijke dienst kerken van Beilen

In plaats van de tentdienst van Bourgondisch Beilen is er aanstaande zondag een gezamenlijke dienst van de kerken van Beilen. Deze dienst vindt plaats in de Pauluskerk. Voor onze gemeente betekent dit dat er maximaal 27 personen zich kunnen aanmelden voor de dienst (dat is excl. medewerkers). Er is één collecte die bestemd is voor … Read more

Het Kompas

Naar aanleiding van de gemeenteavond zijn er geen negatieve reacties geweest op het voorstel om Het Kompas te gaan verhuren. Er was wel 1 positieve reactie, dank daarvoor. In de kerkenraadsvergadering van juli is daarom besloten om het kerkgebouw per 1 november te gaan verhuren. De bedoeling is te verhuren aan een instantie/persoon met een … Read more

Startweekend 11 & 12 september

Het thema van het startweekend dit jaar is ‘Van U is de toekomst’. Dit thema staat het hele kerkelijke seizoen centraal. Diverse activiteiten zullen vanuit dit thema belicht worden. We hebben niet alleen een startzondag, maar ook een startzaterdag. Op zaterdagmiddag 11 september is een klimactiviteit voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8. … Read more

Gemeenteavonden

De kerkenraden van beide wijkgemeentes nodigen u van harte uit om de gemeenteavonden mee te maken. Zo het nu lijkt zal dat online zijn. Op de agenda staat o.a. de jaarcijfers en actuele zaken. Wijkgemeente Beilen is op 11 mei, aanvang 19.30 (kerkomroep.nl/youtube) Wijkgemeente Hijken-Hooghalen is op 19 mei, aanvang 20.00 uur (via kerkdienstegemist.nl of … Read more

Een woord van dank

Een woord van dank voor al die mensen die regelmatig hun donaties geven aan de Voedselbank. De Voedselbank te Beilen vindt het hartverwarmend om te ervaren hoe velen van de leden van de PG Beilen-Hijken-Hooghalen meeleven met mensen die tijdelijk een deel van hun voedsel bij de voedselbank afnemen. Door de gulle giften kunnen zij … Read more

Examenkandidaten, helpt u mee?

Hoewel het opnieuw een gek jaar is, gaat het er dit jaar toch van komen dat er eindexamens worden gemaakt. En natuurlijk gaan we als jeugdwerk daarom langs de deuren om een hart onder de riem te steken of om te delen in de feestvreugde. Maar… we hebben uw hulp daarvoor wel nodig. De gegevens … Read more

Online Jeugddienst

Zondag 2 mei zal er een online Jeugddienst zijn vanuit de Antenne te Hijken. Het thema voor deze dienst is: Wat is jouw vaccin? Mw. A.M. Pathuis zal in deze dienst voorgaan en de muzikale medewerking wordt verleend door Marcel vd West, Bert Zantinge en Mark Weurding. De extra collecte is voor de Voedselbank Midden-Drenthe. … Read more

Nieuwe ambtsdragers gezocht in de wijkgemeente Hijken-Hooghalen

De kerkenraad van de wijkgemeente Hijken-Hooghalen roept u als belijdend lid op om uzelf de vraag te stellen waar uw talenten liggen. Ongetwijfeld kunt u deze talenten benutten binnen onze gemeente, zodat ontstane vacatures weer ingevuld kunnen worden. De vacatures zijn: 1 diaken 1 jeugdouderling 1 ouderling-kerkrentmeester Heeft u belangstelling of kent u iemand die … Read more