Zondag 4 juni | Gezinsdienst in wg Hijken-Hooghalen

Aanstaande zondag 4 juni is er een gezinsdienst in de Antenne in Hijken. Zanggroep Sing-it uit Beilen zal in deze dienst een 6 tal liederen zingen en de voorganger in deze dienst is mw. Wiskerke-Lobenstein. Met het thema ‘Open Armen’ hopen we er een aansprekende dienst van te maken. Kom je ook?      

Moderne devotie, hoe doe je dat nou concreet?

Op zondagavonden 23 oktober, 4 december, 29 januari, 26 februari gaan we in interkerkelijk verband met elkaar in gesprek over hoe je in de praktijk van het leven vorm geeft aan het volgen van Jezus. We hopen dat we er door geïnspireerd worden om fris tegen ons geloof aan te kijken en nieuwe manieren te … Read more

Musical Het Pakhuis zoekt deelnemers

We willen in oktober van dit jaar weer beginnen met het instuderen van een musical voor én door de gemeente. Na een aantal edities met een bijbels verhaal hebben we deze keer een eigentijds verhaal gekozen. Deze musical speelt zich af in een bijbels openluchtmuseum. Verschillende verhaallijnen vlechten zich aaneen tot een boeiende musical met … Read more

Startweekend ‘samen aan tafel’

Het startweekend zal dit jaar op 17 en 18 september plaatsvinden. Zoals we nu al een paar jaar gewend zijn, gezamenlijk wijkgemeente Beilen en wijkgemeente Hijken-Hooghalen. Het thema van het startweekend dit jaar is “Samen aan tafel”. Dit thema staat het hele kerkelijke seizoen centraal. Diverse activiteiten zullen vanuit dit thema belicht worden. Zaterdag 17 … Read more

Weer kerkdiensten bezoeken!

De kerkenraden van beide wijkgemeentes hebben besloten de komende zondagen weer kerkgang toe te staan. Dit conform het advies van de PKN. Voor de komende 2 zondagen geldt voor de wijkgemeente Beilen dat er 50 personen zich kunnen aanmelden (excl. meewerkenden). Daarna is het afwachten wat er vervolgens geadviseerd zal worden. Voor de wijkgemeente Hijken-Hooghalen … Read more

Aanmelden diensten via Scipio-app

Er is een aantal vrijwilligers in beide wijkgemeentes die zorg dragen voor de aanmelding van de kerkdiensten. Heel fijn dat ze iedere week weer die taak weer op zich nemen. Om het hen zo makkelijk mogelijk te maken adviseren we u om zoveel mogelijk gebruik te maken van de Scipio-app. Hiermee kunt u heel handig … Read more

Aanstaande zondag gezamenlijke dienst kerken van Beilen

In plaats van de tentdienst van Bourgondisch Beilen is er aanstaande zondag een gezamenlijke dienst van de kerken van Beilen. Deze dienst vindt plaats in de Pauluskerk. Voor onze gemeente betekent dit dat er maximaal 27 personen zich kunnen aanmelden voor de dienst (dat is excl. medewerkers). Er is één collecte die bestemd is voor … Read more

Het Kompas

Naar aanleiding van de gemeenteavond zijn er geen negatieve reacties geweest op het voorstel om Het Kompas te gaan verhuren. Er was wel 1 positieve reactie, dank daarvoor. In de kerkenraadsvergadering van juli is daarom besloten om het kerkgebouw per 1 november te gaan verhuren. De bedoeling is te verhuren aan een instantie/persoon met een … Read more

Startweekend 11 & 12 september

Het thema van het startweekend dit jaar is ‘Van U is de toekomst’. Dit thema staat het hele kerkelijke seizoen centraal. Diverse activiteiten zullen vanuit dit thema belicht worden. We hebben niet alleen een startzondag, maar ook een startzaterdag. Op zaterdagmiddag 11 september is een klimactiviteit voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8. … Read more

Gemeenteavonden

De kerkenraden van beide wijkgemeentes nodigen u van harte uit om de gemeenteavonden mee te maken. Zo het nu lijkt zal dat online zijn. Op de agenda staat o.a. de jaarcijfers en actuele zaken. Wijkgemeente Beilen is op 11 mei, aanvang 19.30 (kerkomroep.nl/youtube) Wijkgemeente Hijken-Hooghalen is op 19 mei, aanvang 20.00 uur (via kerkdienstegemist.nl of … Read more