Volg de zondagse erediensten online

Aanmelden voor kerkdiensten

Wijkgemeente Beilen

Van maandag t/m zaterdag (18.00 uur) in de week voorafgaand aan de betreffende dienst

 • Via Scipio app:
  Klik op aanmelden – betreffende dienst
 • Via e-mail: aanmelden@pgbeilen.nl
 • Via telefoon: 06 8336 9919 of whatsapp

Wijkgemeente Hijken-Hooghalen

Van maandag t/m zaterdag (18.00 uur) in de week voorafgaand aan de betreffende dienst

 • Via Scipio app:
  Klik op aanmelden – betreffende dienst
 • Via e-mail: kerkenraad-hh@pgbeilen.nl
 • Via telefoon: 06 5189 7404 of whatsapp

Adventsuitzendingen van Hoop en Troost

In de Adventsperiode worden weer 4 uitzendingen van Hoop en Troost gemaakt. Op de woensdagavonden van 19.15 tot ongeveer 19.45 uur online via kerkomroep.nl.

Luistert u mee? 
Woensdag 2 december, 19.15 uur via kerkomroep.nl

Luisteren naar muziek aangedragen door u als gemeente. Luisteren naar verhalen van gemeenteleden hoe zij de periode van 'weinig kunnen doen' in coranatijd  hebben ervaren. Wees welkom om te luisteren, maar ook uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld. 

Hebt u een mooi adventslied of een mooi gedicht of misschien wel een persoonlijk verhaal?
Meld het ons op inspiratie@pgbeilen.nl of bel 0593 52276.

Wij hopen dat het een moment mag zijn van zomaar midden in de week dat er even een glimlach of een dankbare gedachte in u op mag komen door mee te doen of gewoon te luisteren.

Team inspiratie pg Beilen

Brief/Petitie voor Griekse vluchtelingen

De kerkenraad vraagt aandacht voor de vluchtelingensituatie in Griekenland.
Door veel petities te sturen aan de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven hopen we invloed te kunnen uitoefenen op de politiek. Om er op aan te dringen vluchtelingkinderen vanuit Griekenland naar Nederland te halen. 

Helpt u mee?
Het maakt indruk als er veel brieven/petities gestuurd worden. Daarom de vraag de brief te downloaden, de datum en uw eigen naam en adres in te vullen en vervolgens naar de commissie te sturen.

Een kleine moeite wat hopelijk veel te weeg brengt.

Kerkenraad PG Beilen-Hijken-Hooghalen

Download de brief : Petitie Vluchtelingen Griekenland

Kerstzegelactie voor een duo-fiets

De fiets-loopgroep brengt de komende periode graag uw kerstkaarten rond in Beilen, Hijken, Hooghalen, Spier, Wijster en Drijber. De opbrengst (porto-kosten) is bestemd voor een nieuwe duo-fiets. Op deze manier hopen wij zelf fietsend en lopend in vorm te blijven. U steunt bij al uw kerst- en nieuwjaarswensen ook nog eens een goed doel!

Hoe werkt het?

Lever uw kerstkaarten in bij 1 van de afgiftepunten (zie hieronder). U kunt de portokosten (aantal kaarten x 50 eurocent) in een envelop bij uw kaarten doen. Of het bedrag overmaken op rekeningnummer NL08 RABO 0373716176 (o.v.v. kerstzegelactie Duofiets). Wij plakken een zegel op de kaart en brengen deze de volgende week rond. Vanaf 9 december is er iedere week één lichting. De laatste lichting is op maandag 21 december.

Adventproject kindernevendienst

Tijdens de adventsperiode gaan wij met de kinderen op expeditie. Wij gaan samen op zoek naar het licht.
De gezinnen die zich voor dit project hebben opgegeven krijgen een tas vol met verhalen en de benodigdheden voor de adventknutsels.

Het is een gezamenlijk project van Beilen Hijken en Hooghalen.

Elke adventzondag wordt er een kaarsje gemaakt en op eerste kerstdag een grotere kaars. Ook zo nieuwsgierig hoe het er uit komt te zien? De kinderen mogen hun creatie op de foto zetten en dan zorgen wij ervoor dat het op de beamer komt te staan!

Let op!! De kindernevendienst van zondag 29 november is komen te vervallen!!

Met vriendelijke groet,

Leiding kindernevendienst Beilen Hijken en Hooghalen 

Corona-update | 22 november 2020

Op basis van de RIVM richtlijnen en het PKN advies hanteert het moderamen van de wijkgemeente Beilen voorlopig (tot nadere overheidsberichtgeving) de volgende regels:

 • Maximaal 30 volwassenen in een dienst (exclusief betrokkenen bij de dienst zoals predikant, ambtsdragers enz.)
 • 1, 5 meter afstand houden
 • Geen samenzang
 • Het advies een mondkapje te dragen bij binnenkomst en vertrek

U moet zich nog steeds aanmelden voor de dienst
Naast aanmelden voor een dienst ook het verzoek u af te melden wanneer u onverhoopt niet kunt. Daarmee geeft u ruimte aan iemand anders die op de wachtlijst staat. 

In de wijkgemeente Hijken-Hooghalen verandert er niets.

Enquete

Er is een enquête rondgestuurd aan iedereen in de ledenadministratie waar een e-mailadres van bekend is. Er zijn al behoorlijk veel reacties binnen. Fijn dat u meeleeft en meedenkt!

Met deze enquête willen we graag van u weten hoe u omgaat met Corona en dan met name in relatie tot uw geloofsbeleving en kerk-zijn. Ook staan er een aantal vragen in over het kerkblad en onze website. Als u het nog niet heeft ingevuld dan hopen wij dat u dit alsnog wilt doen.

U kunt de enquete niet meer invullen.

Daniel centraal bij de GGG

Daniël centraal bij de GGG

In de eerste zes hoofdstukken van het boek Daniël lezen wij de geschiedenis van Daniël die als jonge balling uit Jeruzalem in Babel komt. Hij blinkt uit in wijsheid en krijgt een hoge positie bij verschillende koningen.

Het tweede deel van het boek Daniël beschrijft de visioenen over de toekomst die Daniël ontving van God. 

Welke lessen kunnen wij leren van het leven van Daniël en zijn visioenen? Deze en andere vragen zullen besproken worden tijdens de GGG.

Durf jij een Daniël te zijn? Doe jij ook mee?

Dienst bijwonen in De Antenne

U kunt de dienst in de wijkgemeente Hijken-Hooghalen bijwonen.

Opgave vooraf via Scipio app of scriba:
Wanneer u een dienst wilt bijwonen, kunt u zich van tevoren opgeven via de Scipio app of bij de scriba, Aaltje Aaja Dijkstra tel. 06-51897404 ('s avonds na 18.00 uur), via whatsapp of email: kerkenraad-hh@pgbeilen.nl.

Opgave kan in de week voorafgaand aan de dienst tot en met vrijdag.

Wanneer u een dienst in de kerk wilt bijwonen blijft het belangrijkste uitgangspunt om uw eigen gezonde verstand te gebruiken. Bij gezondheidsklachten dus thuis blijven. Daarnaast volgen we de richtlijnen van het RIVM. Er wordt in de dienst niet gezongen.

Wilt u het gebruiksplan t.a.v. de gang van zaken van de diensten doorlezen, kijk dan hier.

Contact

Bezoekadres

Witte Valkenstraat 4
9411 LG Beilen

Postadres

Postbus 155
9410 AD Beilen

Contactformulier

Agenda