Dag 21, lezen: Lukas 22: 1-6

In Jeruzalem heerst de sfeer van een festival. Het Pesachfeest is aanstaande en dat betekent dat veel pelgrims naar de stad zijn gekomen. Tegelijk is het een broeierige sfeer: er hoeft maar iets te gebeuren en de vlam kan in de pan slaan. Zeker als het feest herinnert aan de bevrijding uit Egypte en ze nu leven onder de Romeinse onderdrukker. Het is de Joodse leiders er alles aan gelegen de rust in de stad te bewaren. En hun eigen positie veilig te stellen. Bang voor de publieke opinie zoeken ze een manier om Jezus ongemerkt uit de weg te ruimen. Meer luisteren naar de publieke opinie dan naar je roeping. dat blijft een voortdurende valkuil, ook in onze tijd. Uit onverwachte hoek komt hulp: Judas zoekt contact met de Joodse leiders. Nu moet het wel gaan lukken. Zo denken ze de regie in handen te hebben Maar hebben ze dat ook?
Lezen: Lukas 22: 1-6 <bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/LUK.22/Lucas-22/>