Dag 10, lezen: Lukas 20: 17-19

Het zijn woorden die de schriftgeleerden en hogepriesters ongetwijfeld gekend hebben: Psalm 118. “De steen, dien door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, werd tot verbazing der beschouwers ten hoeksteen door God zelf gelegd.” Het zal niet in hen zijn opgekomen dat zíj die tempelbouwers zouden kunnen zijn. Toch is dat wat Jezus hier nu zegt. Woorden die niet in goede aarde vallen. Tegelijk woorden die de kern raken: Jezus is de hoeksteen, door God zelf aangewezen. Zonder deze hoeksteen stort het hele bouwwerk van geloof en gemeente in elkaar. Zo eindigt deze week met waar we mee begonnen: wie is Jezus? Praatjesmaker of Messias, struikelblok of hoeksteen?
Het thema van Jezus als hoeksteen komt later in de Bijbel terug. Er is ook mooie muziek over geschreven. Luister eens de Engelse hymne ‘Christ is made the sure foundation’ of ‘Jesus Christ, Cornerstone’ van Hillsong.
Lezen: Lukas 20: 17-19 <bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/LUK.20/Lucas-20/>