Dag 38, lezen: Lukas 23:33-38

Jezus aan het kruis omhooggeheven. Nu rest alleen nog het wachten op de laatste zucht. Onbegrijpelijk, onbeschrijfelijk, wat er eigenlijk gebeurd. In sommige preken is het wel eens uitgelegd, hoe die laatste uren gaan. Vol van pijn en moeite. Onbegrijpelijk en onbeschrijfelijk. En Jezus richt zich tot de Vader. Een opeenstapeling van momenten en keuzes van mensen rondom Jezus heeft geleid tot dit ene moment. Er was angst voor rellen, angst voor het verlies van macht en controle. Wie was Jezus nu echt? Er was twijfel aan Jezus, de mensenzoon, God met ons. Ondanks alles wat Jezus tot dan toe gedaan had. De twijfel leidde tot argwaan en uiteindelijk tot snode plannen vol verraad, vol bespottingen en geweld. Maar Jezus richt zich tot de Vader. Vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. Jezus aan het kruis omhooggeheven om te redden, zij die op Hem vertrouwen en de macht en controle in handen van God leggen.