Dag 29, lezen: Psalm 69

Psalm 69 is een gebed om redding van iemand die het water aan de lippen staat. Het is een psalm van David, maar het is bijzonder te zien op hoeveel momenten je ook de lijdensweg van Jezus er in herkent. Let er maar eens op tijdens het lezen. De miskenning, de dorst, de smaad en spot, vervreemding van familie en bekenden, de inzet voor het huis van de Heer, het mikpunt, de angst en grote eenzaamheid. Maar er zijn ook twee grote verschillen met David. Jezus is geheel en al onschuldig. En Jezus verwenst zijn vijanden niet, maar bidt voor hen. Wat ze delen is dat beiden op God blijven vertrouwen: Hij zal redden. Op de Paasmorgen komt dat uit. De psalm nodigt ook ons uit op Hem te blijven vertrouwen als het water ons aan de lippen staat.
Lezen: Psalm 69 <bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/PSA.69/Psalmen-69/>