De Antenne

Kerk uit 1906

Het gereformeerde kerkgebouw dateert uit 1906, in die tijd was ds. van Mantgem predikant, hij heeft de eerste steen gelegd. De tekst op de gevel; psalm 124: 8: ‘Onze hulp is in den naam des Heeren’.

 

De Antenne

In 1982/1983 is achter de kerk een ontmoetings- en vergaderruimte bijgebouwd: ‘De Antenne’.
Bij de start in januari 2006 van de Protestantse kerkgemeenschap Hijken-Hooghalen is er voor gekozen om kerkgebouw en vergaderruimte samen, de naam k.c. De Antenne mee te geven.

Op 29 oktober 2006 vierde men het 100-jarig bestaan van het Gereformeerd kerkgebouw te Hijken. In 2011 heeft de binnenkant van het kerkgebouw een nieuwe uitstraling gekregen.

 

Samen op weg

Op 24 januari 2010 is kerkelijk centrum de Boei (Hervormde kerk aan de Drift in Hijken) gesloten. De Boei werd gebouwd in 1960, nadat men jarenlang gekerkt had in de oude melkfabriek, wat nu mengvoederfabriek van van Dijk is.

Eigenlijk al het begin van samen-op-weg, want er werd grond gekocht van een gereformeerde broeder om daar de Hervormde Kerk op te bouwen. De klok werd aangeboden door de Hervormde Gemeente te Rutten (N.O.P.).

Doordat er te weinig bergruimte was werd in 1985 een stuk bij de Boei aangebouwd. Waar veel  gemeenteleden eigenhandig een steentje aan hebben  bijgedragen. Na 50 jaar is de functie als kerkgebouw opgeheven en heeft er een aantal jaren een deel van de Basischool Hijken in gehuist. In ….. is de Boei afgebroken en zijn er huizen op die plaats gebouwd.

In 2010 zijn de beide geloofsgemeenschappen samen gaan kerken in De Antenne. De huidige preekstoel en doopvont zijn oorspronkelijk van de Hervormde Gemeente.

 

Klokketoren

De klok uit de Hervormde kerk zou een nieuwe plek krijgen bij k.c. de Antenne. In 2015 is hiervoor een klokkentoren gebouwd op de brink. De eerste ‘steen’ is gelegd door de oudste en jongste inwoner van Hijken. De klok van de Hervormde kerk werd uiteindelijk niet goed bevonden en hiervoor is een andere grotere klok gekocht, deze hangt in de huidige klokkentoren. Iedere zondag om 9.45 uur luidt de klok.

Adres  Westeinde 7, 9415 PG Hijken
Koster  T. Martens  |  T  0593-523830 |  E  tinusenmarrie@live.nl