Dag 28, lezen: Lukas 22:47-53

Het is het midden van de tekst, en Jezus heeft oog voor de soldaat wiens oor wordt afgeslagen. Jezus blijft doorgaan met genezen, zelfs al staat hij op het punt gevangengenomen te worden. Midden in die tekst schijnt er licht op de situatie. Aan het begin is er het verraad door de kus van Judas. Een kus met twee smaken. Is Judas nog steeds hier een vriend van Jezus? Is Judas nog steeds geliefd? Bid Jezus nog steeds voor Judas zoals hij ook voor Petrus heeft gebeden dat zijn geloof niet zou wankelen? Met de kus verraadt Judas Jezus. En gebeurt wat moet gebeuren. Het maakt de andere discipelen boos en ze trekken hun zwaarden. Wellicht met de woorden van eerder in gedachten, klaar voor de strijd tegen het kwaad. Maar Jezus zegt: Houd daar mee op! Vecht niet. Wat hij predikte komt hier haast een op een terug. Heb je vijanden lief. Wat hebben wij nodig om zo naar de ander te kunnen kijken, wanneer we het oneens zijn, wanneer we boos kunnen worden door onrecht?
bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/LUK.22/Lucas-22/