Dag 22, lezen: Lukas 22: 7-13

Te laat. De Joodse leiders willen onrust op het Pesachfeest voorkomen, maar inmiddels is het feest al aangebroken. Voor Jezus is het de perfecte timing. Hier heeft Hij op aangestuurd. Samen met zijn leerlingen zal Hij nog een keer het pesachmaal eten. Daarna zal het nooit meer hetzelfde zijn. Het Pesachfeest herinnert aan de bevrijding, de uittocht uit Egypte. De ongezuurde broden, omdat haast geboden was. Het pesachlam, waarvan het bloed aan de deurposten bescherming bood tegen de doodsengel. Het pesachfeest zal een nieuwe betekenis krijgen. Uittocht en bevrijding een nieuwe dimensie. Daarvoor is het nodig dat Jezus Zelf het Pesachlam zal worden. Maar de leerlingen zien het nog niet. Ze worden op pad gestuurd om het pesachmaal klaar te maken. Op een wonderlijke manier wordt duidelijk waar het plaats zal vinden. Alles gebeurt zoals Hij gezegd heeft. Dat zal in de komende uren nog vaker blijken.
Lezen: <bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/LUK.22/Lucas-22/> Lukas 22: 7-13