Dag 17, lezen: Psalm 72

Een koning om van te dromen! Een koning onder wie het vrede is, voor wie omliggende volken respect hebben en die oog heeft voor de kwetsbaren. Een koningshuis dat eeuwig blijft bestaan.
Machthebbers willen ons nogal eens laten geloven zij zo’n koning(in) kunnen zijn. Niet zelden spat dat vroeg of laat als een zeepbel uit elkaar. Niet voor niets is het gezegde dat macht corrumpeert. De verleiding is groot macht te misbruiken voor eigen eer, geluk en genot. Uiteindelijk moeten ze dan het veld ruimen en volgt er een volgende heerser.
In Psalm 72 ontdekken we contouren van een messiaanse koning. De enige die aan dit plaatje blijkt te voldoen is Jezus. Wel anders dan gedacht: een intocht op een ezel, een doornenkroon en een kruis. Maar Hij is het die vrede brengt, de kwetsbaren niet uit het oog verliest, voor wie uiteindelijk alle machten en krachten moeten buigen. Hij is de Vredevorst – en Zijn Koninkrijk zal geen einde hebben: het is begonnen en eenmaal zal het voorgoed doorbreken. “Zijn naam zij ons een teken dat naar Gods toekomst wijst.” Tot die tijd: laten we bidden voor hen die geroepen zijn om te regeren (1 Timotheüs 2:2).
Lezen: Psalm 72 <bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/PSA.72/Psalmen-72/>