Dag 27, lezen: Lukas 22:39-46

We zijn in het donker. We lezen van Jezus op zijn meest kwetsbare moment. Angst en beven. Het is voor Jezus een reden om nog vuriger te bidden. En wauw! Een engel uit de hemel wordt gestuurd om hem kracht te geven. Kracht om door te gaan. Midden in de nood en terwijl het uitzicht hopeloos is. Gebeurt niet wat we graag zouden willen. Een wonder dat de zon weer gaat schijnen en iedereen Jezus gaat prijzen. Nee, Jezus krijgt de kracht om te doen wat moet gebeuren. Gods wil geschiede, zodat er redding en vergeving van zonden kan plaatsvinden. God die kracht geeft om door te gaan, om de moeilijke situatie onder ogen te komen, en de schouders eronder te zetten. Met het volste vertrouwen, toch gaan. Ook al is het een uitzichtloze situatie. Kent u voorbeelden waar u kracht kreeg om door te gaan door gebed?
bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/LUK.22/Lucas-22/