Dag 40, lezen: Lukas 23:49-56

Veertig dagen lang hebben we samen gelezen hoe de laatste dagen van Jezus tot Hij stierf zijn verlopen. Vanaf het moment dat hij wenend Jeruzalem aanschouwde, tot hij het uitriep naar de Vader: “in uw handen leg ik mijn Geest.” God die Jezus verliet, zodat Hij altijd bij ons kan zijn, en wij altijd bij Hem kunnen zijn. Dat Jezus compleet verlaten werd zien we ook in de afstand van de mensen die hem kenden. Jezus volgen is moeilijk. Het geloof is niet een zekerheid voor voorspoed en welvaart als wij er om vragen. Jezus volgen is ook het kruis op ons nemen, achter Hem aan gaan in vertrouwen dat er een koninkrijk vol van Gods liefde wacht. De begrafenis van Jezus wordt voorbereid. De gedachten zijn bij de gestorven Jezus, neergedaald in het dodenrijk. Hij is niet hier, er lijkt afstand. Tussendoor is er voorgeschreven rust, een tijd om op adem te komen: Hoe nu veder? Maar de sabbat gaat voorbij: een nieuwe dag, een nieuwe kans ………..
bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/LUK.23/Lucas-23/