Wijkgemeente Hijken/Hooghalen

De wijkgemeente Hijken-Hooghalen is een geloofsgemeenschap van zo’n 365 doop- en belijdende leden. De kerkdiensten worden gehouden in De Antenne in Hijken. Iedere woensdag is er open kerk. Ds. Patrick de Vries is dan in de kerk aanwezig. De ene week is dit in de Antenne. De andere week in het Kompas in Hooghalen.

Ds. Patrick de Vries is als predikant verbonden aan de wijkgemeente Hijken-Hooghalen sinds 2012. Daarnaast is hij ook deels werkzaam voor de wijkgemeente Beilen waar hij een aantal ouderentehuizen onder zijn hoede heeft.