Dag 23, lezen: Psalm 16

Niet zo lang geleden was psalm 16 een van de liederen in de dienst. We zongen toen de versie van Psalmen voor nu. Mijn God ik kom naar u dan ben ik veilig! We zongen het als lied dat paste bij de toenadering tot God. Daarin schuilt een belofte van veiligheid bij God. Deze week is niets wat het lijkt. We lezen in het leesplan over Jezus die zal bidden met woorden die ook in de psalm klinken. Neem deze beker toch van mij weg. De beker, de levensbeker die dus hoort bij het lot van de mens. Jezus de mens, daar in de tuin, in doodsangst. En toch denkt Jezus aan psalm 16; troostrijke woorden. Zijn lot ligt in de handen van God, de vader. We komen zo steeds dichter bij Pasen en nu worden de thema’s ook dieper, en huiveringwekkend. Het is bijzonder hoe de psalmen ook meegaan in het lijdensverhaal. Ze klinken als houvast voor in moeilijke tijden. Hoe klinken de psalmen voor u?
bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/PSA.16/Psalmen-16/