Dag 15, lezen: Lukas 20:41-47

Na alle vragen van de schriftgeleerden is het de beurt aan Jezus. En Jezus vraagt: Hoe kan het nu, dat de messias een zoon van David is? David noemt Hem Heer. Hoe kan hij dan zijn Zoon zijn? Hoe kan Jezus een zoon van David zijn, als Jezus Heer is. Jezus is fanatiek aan het onderwijzen. Aan de ene kant schotelt hij de luisterende menigte het koninkrijk van God voor. Aan de andere kant ontrafelt hij stap voor stap het mysterie van de Messias. Aan de ene kant geeft hij de stip op de horizon. Aan de andere kant moet daar nog iets voor gebeuren; de weg moet nog vrijgemaakt worden om toegang te krijgen tot het koninkrijk. Het is niet gelukt met alleen de wet. Het is niet gelukt met schriftgeleerden die hoogmoedig naar een ereplaats verlangen. Er moet nog iets gebeuren om als engelen en kinderen bij God te kunnen komen. En dat is iets dat de Messias komt brengen.
Lezen: Lukas 20:41-47 bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/LUK.20/Lucas-20/