Dag 14, lezen: Lukas 20:34-40

Het stuk van vandaag bouwt verder op het deel van gisteren. De wet van Mozes die is als begeleiding in het leven van dag tot dag. Maar dat is niet zonder het koninkrijk van God op de horizon te zien. Jezus heeft de blik op de komende wereld. En daar gelden andere regels. Jezus spreekt de sadduceeën aan met andere woorden van Mozes. God is geen god van doden, maar van levenden. En wat daarna komt, scherpt deze uitspraak aan. “Voor Hem zijn allen in leven.” De wet van Mozes lijkt zo niet zonder het goede nieuws van het koninkrijk van God te kunnen, en andersom. We lazen Psalm 110 als een uitnodiging in Gods nabijheid; Met de wet van Mozes krijgt dat een extra dimensie. Onze zorg voor elkaar laat iets van het leven zien dat God voor ogen heeft. Met het komende leven komt daar een dosis hoop en troost bij: In Gods nabijheid als engelen en kinderen van God.
lezen: Lukas 20:34-40: bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/LUK.20/Lucas-20/