Kerkgebouwen

De PG Beilen-Hijken-Hooghalen heeft 4 kerkgebouwen

 

Wijkgemeente Beilen: De Pauluskerk en de Stefanuskerk

De reguliere erediensten worden gehouden in de Pauluskerk en in de Stefanuskerk worden ook diensten gehouden.

 

Wijkgemeente Hijken-Hooghalen: De Antenne (Hijken) en Het Kompas (Hooghalen)

De diensten worden gehouden in De Antenne.

Het Kompas is te huur voor derden.