Dag 34, lezen: Lukas 23: 13-16

Pilatus is nog niet van Jezus af. Als een boemerang is het op zijn bordje teruggekeerd. Deze week begon met het gebed om recht. Pilatus is geroepen om recht te spreken en opnieuw krijgt hij daar de kans toe. Bijna doet Pilatus recht. Hij ziet in dat Jezus onschuldig is en hij wordt door Herodes hierin gesteund. Er is geen reden om Jezus ter dood te veroordelen. Maar Pilatus wil de Joodse leiders ook niet tegen de haren in strijken. Hij moet ook aan zijn eigen positie blijven denken. Als een soort compromis lijkt hij dan voor te stellen Jezus vrij te laten, maar wel eerst te geselen. Alsof Jezus dat wel verdient. Onschuldig bevonden en toch geen rechtspreken. Poging twee om van het dossier Jezus af te komen. Maar zal Pilatus hier mee wegkomen?
Lezen: <bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/LUK.23/Lucas-23/> Lukas 23: 13-16