Dag 31, lezen: Lukas 22: 63-71

Eindelijk hebben ze Jezus in handen. Wat er met Hem moet gebeuren staat al vast: uit de weg ruimen. Nu moeten ze alleen nog een aanklacht vinden. Kortom: het wordt een schijnproces. De Romeinen zijn de baas in het land en dat betekent dat ze zelf geen doodsvonnis mogen voltrekken. Ze moeten dus iets vinden waardoor Jezus ook bij de stadhouder schuldig verklaard kan worden. Er wordt van alles uit de kast gehaald om Jezus te bespotten. Hij wordt gegeseld, geblinddoekt, uitgedaagd, ondervraagd. Maar echt luisteren doen ze niet. Jezus zegt dat ook: het maakt toch niet uit wat Ik zeg. Aan Zijn woorden hechten ze geen waarde, terwijl Hij de waarheid spreekt. Hij is de Mensenzoon, de Zoon van God. In hun ogen is het godslastering en is een verder proces niet meer nodig. Ze kunnen een volgende stap zetten richting de stadhouder, maar zal hij deze aanklacht ook ernstig genoeg vinden? Laten we wanneer we bidden om recht ook eens denken aan degenen die vandaag de dag het slachtoffer worden van schijnprocessen.
Lezen: <bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/LUK.22/Lucas-22/> Lukas 22: 63-71