Dag 39, lezen: Lukas 23:39-48

Het is Goede Vrijdag. Samen lezen we tot het moment dat Jezus zijn laatste adem uitblies. Jezus sterft. Deze mens was een rechtvaardige is de geloofsbelijdenis van de centurion. De misdadigers aan het kruis komen tot hun eigen conclusies. Aan de ene kant komt er nog een schepje bovenop de bespottingen. Aan andere kant klinkt nederigheid: Heb je dan geen ontzag voor God? Denk aan mij Jezus, als U in het koninkrijk bent. Daar gebeurt redding. Zien dat Jezus de rechtvaardige is, weten dat Jezus in het Koninkrijk van God is om ons daar heen te halen. En bovenal Jezus die ons voorgaat. Jezus die het uitroept: In Uw handen leg ik mijn Geest. Complete toewijding aan God de Vader. God die van ons houdt, die wil dat wij bij Hem zijn, en Hij bij ons. God gaat daarin tot het uiterste. Het wordt donker, het voorhangsel scheurt, tekenen van verdriet. Jezus sterft voor onze redding. Goede Vrijdag.