Dag 30, lezen: Lukas 22: 54-62

Soms ontdek je opeens een kant van jezelf die je nog niet kende. Even hiervoor vertelde Jezus dat één van de twaalf leerlingen Hem zou gaan verraden. Het had voor verwarring gezorgd: wie van hen zou nu zoiets doen? Ook Petrus kon het zich niet voorstellen. Hij zou te vuur en te zwaard Jezus verdedigen. Jezus temperde deze zelfoverschatting van Petrus, maar hij wilde er niet van horen. Nog geen dag later staat het er heel anders voor. Jezus is gearresteerd. Een slag met een zwaard was uiteindelijk vooral een slag in de lucht. Van een veilige afstand volgt Petrus de gearresteerde Jezus, maar zodra hij herkend wordt verloochent hij Hem driemaal. Petrus leert een kant van zichzelf kennen die hij nog niet kende. Of niet onder ogen wilde zien. Niettemin blijft Jezus naar Petrus kijken…!
Lezen: Lukas 22: 54-62 <bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/LUK.22/Lucas-22/>