Pauluskerk

Kerk aan de Hekstraat

Op 28 of 29 maart 1835/1836 (er bestaat geen zekerheid omtrent de juiste datum) werd de Christelijke Afgescheidene Gereformeerde Gemeente Jesu Christie geïnstitueerd, een naam die in 1869 werd gewijzigd in Christelijk Gereformeerde Gemeente en eerst in 1892 zijn huidige naam kreeg.
In 1847 werd aan de Hekstraat begonnen met de bouw van een kerk, die al spoedig te klein bleek. Op 10 oktober 1883 werd een vernieuwde kerk in gebruik genomen, die op haar beurt na verloop van tijd ook weer te klein was, reden waarom op een gemeentevergadering op 7 augustus 1923 werd besloten tot vergroting van de kerkzaal en de aanbouw van twee lokalen (2e foto).

Tijdens de verbouwing werd “gekerkt” in de Hervormde kerk. Daar de Gereformeerde Kerk een sterke groei bleef doormaken werden in september 1954 plannen bekend gemaakt voor een nieuw te bouwen kerk, ditmaal op de huidige locatie aan de Witte Valkenstraat. Deze kerk werd op 17 oktober 1957 officieel in gebruik genomen. De (oude) luidklok kwam er in juni 1959 en op 9 december van hetzelfde jaar werd het orgel ingewijd. Gedurende de “orgelloze” periode zorgde A.M.D.G. voor de begeleiding tijdens de kerkdiensten.

Na ruim 165 jaar gereformeerde kerkgeschiedenis heeft de huidige kerk nu een plaats in de Protestantse gemeente van Bellen en heeft de naam Pauluskerk gekregen.

Uit: Gedenkboek 150 jaar Gereformeerd leven in Beilen (1835-1985)

 

Pauluskerk

Bij het binnengaan van de Pauluskerk aan de Vos van Steenwijkstraat treft men in de garderobe de in steen uitgehouwen tekst ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’. Bij deze tekst staan de jaartallen 1835, 1847, 1883, 1924, 1957 en de datum 26 november 1956 vermeld. Deze jaartallen en de datum hebben te maken met de kerkbouw.

Op 28 of 29 maart 1835 werd de Chr. Afgescheiden Gemeente Beilen geïnstitueerd door dominee H. de Cock uit Ulrum. In de periode 1835 – en daarvoor – hield men achtereenvolgens kerkdiensten op de zolder van de woning van Hendrik Arend Tijmes in de Kruisstraat (het huidige pand van de bloemenzaak Janny, Manny en Rieks) en in het logement van brander-landbouwer Roelof Scheunink ten Have aan de Kruisstraat/Hekstraat (het huidige pand van Expert).

In 1847 kreeg men aan de Hekstraat het eerste kerkgebouw. Een groep van 21 mensen had hiervoor een bedrag van f. 1.125,– beschikbaar gesteld. In 1883 werd dit kerkgebouw verbouwd. In 1924 werd het kerkgebouw nogmaals uitgebreid. Op 26 november 1956 werd door ds. G.F. Hajer de eerste steen gelegd voor een nieuw kerkgebouw aan de Dikningestraat/Witte Valkenstraat. De Rooms Katholieke Parochie te Assen nam het kerkgebouw aan de Hekstraat over. In juni 1980 werd het nieuwe zalencomplex ‘Het Valkenhof’ in gebruik genomen.

 
pauluskerk

Adres  Witte Valkenstraat 2, 9411 LG Beilen

Beheerder  H. Zwiers-Oosting  |  T 0593-522713  |  E  valkenhof@pgbeilen.nl