Dag 37, lezen: Lukas 23:26-32

De plaats waar Jezus zal sterven ligt in het zicht. Toegetakeld en al loopt Jezus richting de schedelplaats. Gevolgd door een grote menigte wordt Jezus als attractie bekeken. Het roept veel emoties op. Er wordt gespot, maar ook gehuild. Dan klinkt er een omgekeerde zaligspreking uit de mond van Jezus. Ooit zal men zeggen; gelukkig zijn zij die geen kinderen krijgen. Er zullen mensen zijn die zullen vragen om de bergen op zich te laten vallen. Huil om jezelf en je kinderen. Het doet denken aan een wereld waarin iedereen alleen nog aan zichzelf denkt. Nageslacht was een vorm van overleven. Nageslacht betekende ook zorg in de laatste fase van het leven. Er zal een tijd zijn dat er niet meer gezorgd wordt voor het jonge hout, en het oude hout zal het extra zwaar krijgen. Er wordt gehuild om Jezus, en wat Hem liefdeloos wordt aangedaan. Jezus die predikte over de liefde voor God en voor elkaar. Als die liefde verdwijnt, als de zorg voor elkaar verdwijnt, is dat slecht nieuws voor jong en oud. Maar daar gaat de liefde van God, toegetakeld en al richting de schedelplaats…
bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/LUK.23/Lucas-23/