Kerk in het dorp

Kerk in het dorp zijn we natuurlijk sowieso! We zijn een kerk en we wonen, leven en werken in en rond Beilen. Het is mooi als we als dorp en als kerk elkaar versterken, als we mét elkaar het goede leven vormgeven. Dat betekent dat we zoeken naar wat ons bindt en wat we elkaar kunnen bieden. Daarvoor zijn er contacten met de overheid, met de middenstand, met (welzijns-)organisaties en scholen, bijvoorbeeld rondom armoede- en eenzaamheidsbestrijding. 

 

Podcast bijbelboeken

In de komende periode zal er van diverse bijbelboeken een podcast  op deze website te beluisteren zijn:

Bijbelboeken in vogelvlucht.

Er zal met regelmaat een nieuwe podcast geupload worden. Er zijn ook kinderverhalen en volwassenverhalen te beluisteren.

Bourgondisch Beilen

Kerk & Wereld

Koken verbindt

Een keer in het jaar is er op het plein bij het gemeentehuis een weekend “Bourgondisch Beilen”. De zondag van dat weekend vieren alle kerken, samen met dorpsgenoten, de zondag met een dienst in de feesttent.

Santiago de Beilen         

Hoewel het in 2021 niet doorging, hebben we wel een gezamenlijke dienst gehouden. Een dienst waarin een pelgrimsreis centraal stond. Een weg ergens naar toe, met kuilen en rotsen. We vierden samen, met mensen uit allerlei hoeken. 

De werkgroep Kerk & Wereld organiseert diverse activiteiten en bijeenkomsten ter versterking van de veelkleurigheid van de PG Beilen-Hijken-Hooghalen. 

Activiteiten voor mensen die verbinding zoeken vanuit de wereld met de kerk en andersom. Onderwerpen als rechtvaardigheid (vluchtelingen), armoede, polarisatie en duurzaamheid, alles komt aan de orde.

Contactinformatie kerk.wereld@pgbeilen.nl  
 

De komende periode, als de maatregelen het toelaten, willen we met o.a. de Dierenweide, Humanitas en de Beiler Videoclub samen aan de slag met ontmoetingen rondom koken. Dat wordt bijzonder!

De bedoeling is dat mensen die elkaar anders niet zouden ontmoeten, bij elkaar gaan koken, bakken, eten aan de hand van betekenisvolle recepten. Doel is de ontmoeting, maar misschien resulteert het ook in een kookboek of korte filmpjes.

Digitale vieringen

Door Corona zijn onze kerkelijke vieringen vooral digitaal gevolgd. Daarmee is voor veel dorpelingen de drempel naar de kerk letterlijk weggevallen en we merken dat de diensten veel bekeken worden.

U bent van harte welkom in onze kerken of digitaal de diensten bij te wonen. Wilt u meekijken, klik dan op de desbetreffende link onderaan deze pagina.

 

 

 

Rondje Remko

Bij het afscheid van predikant Remko Veldman in 2019 kreeg hij als afscheidskado van de gemeente het ‘Rondje Remko’ aangeboden, een pelgrimsroute door het dorp Beilen. Eén van zijn liefhebberijen was het lopen van pelgrimstochten en dat heeft de gemeente geïnspireerd tot het maken van deze wandeling. Beilen leent zich prima voor een pelgrimstocht. De route is 10 km en in het bijbehorend boekje staat een uitgebreide routebeschrijving met tips en overwegingen. Het Rondje Remko is hier te bestellen of gratis af te halen op het kerkelijk bureau.

De route is bewegwijzerd.
Wilt u de gpx kaart downloaden met de route, ga dan naar: https://www.rondjebeilen.nl/rondje-remko

Kerstnachtdienst schaapskooi ’t hijkerveld (14)

Het mobiele kerkje

In Beilen heeft predikant Magda Hazeleger het initiatief genomen om een ‘oecumenisch mobiel kerkje’ vorm te geven. De kerken in Beilen staan niet centraal in het dorp, en mede daarom leek het een goed idee om een mobiel kerkje te bouwen dat bij hoogtijdagen en events ‘present’ is. De kerk beweegt zich daarmee letterlijk naar de mensen toe. De ‘niet-talige’ presentie sluit goed aan bij de Drentse volksaard.

Kaarsje aansteken
In het kerkje is gelegenheid een kaarsje aan te steken, een gebedskaart in te vullen, en eventueel een mailadres achter te laten. Gecombineerd met het kerkje is er een gebedsboom, waar de gebeden in gehangen kunnen worden. De kerk is ongeveer zo groot als een wachthuisje. Er is ruimte voor een persoon, eventueel samen met een kind. De achterwand bestaat uit een spiegel. Die spiegel roept verstilling op en soms ook ontroering. ‘Ik had niet gedacht dat ik mezelf in de kerk zou tegenkomen’ was een reactie van een bezoeker. 

Het kerkje is gemaakt door een gemeentelid, die op deze manier zijn talenten kon inbrengen op het kerkelijk erf. Met dit ‘mobiele kerkje’ wordt het geloof; de ‘herinnering aan een heilige ruimte’ present gesteld. De mobiele kerk in Beilen is o.a. ingezet tijdens de Kerstmarkt, de Fietsvierdaagse, het Feest van de Geest, de Zomermarkt, de Voorjaarsmarkt, de Nieuwjaarsviering en de tentdiensten. Vooral ook kinderen vinden het erg leuk om even naar binnen te lopen. Het mobiele kerkje wordt gebruikt door verschillende kerken in het dorp: de Protestantse gemeente, de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, de Vrijzinnige gemeente, de Rooms Katholieke kerk en de Evangelische Gemeente.

Lijkt het u ook iets voor uw gemeente? Er is een Gids Mobiel Kerkje waarin u alle informatie kunt vinden.