Kerk in het dorp

Kerk in het dorp zijn we natuurlijk sowieso! We zijn een kerk en we wonen, leven en werken in en rond Beilen. Het is mooi als we als dorp en als kerk elkaar versterken, als we mét elkaar het goede leven vormgeven. Dat betekent dat we zoeken naar wat ons bindt en wat we elkaar kunnen bieden. Daarvoor zijn er contacten met de overheid, met de middenstand, met (welzijns-)organisaties en scholen, bijvoorbeeld rondom armoede- en eenzaamheidsbestrijding. 

In de 40-dagentijd (17 februari tot 3 april) is er iedere woensdag een korte overdenking, ongeveer een kwartier luistertijd, van alle voorgangers uit de kerken in Beilen. Titel: ‘Muziek in de veertigdagentijd’ We doen dat aan de hand van een muziekstuk dat ons juist in deze periode van het kerkelijk jaar aanspreekt. We zenden dat uit op de woensdagen, maar het is daarna gewoon ook terug te kijken en te luisteren op kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl, onze website en op ons YouTubekanaal.

Met deze uitzending willen we de mensen uit de geloofsgemeenschappen, maar ook de mensen buiten de kerk, inspireren. Klik hier om de uitzendingen te bekijken.

Bourgondisch Beilen

Digitale vieringen

Koken verbindt

Een keer in het jaar is er op het plein bij het gemeentehuis een weekend “Bourgondisch Beilen”. De zondag van dat weekend vieren alle kerken, samen met dorpsgenoten, de zondagochtend met een diens in de feesttent.

Dat gaat samen met het Beiler Harmonieorkest of AMDG en / of andere plaatselijke muzikanten. Daarna drinken we met z’n allen op het plein een kop koffie met wat lekkers erbij. Ieder jaar weer een bijzondere dag! 

 
 

Door Corona zijn onze kerkelijke vieringen vooral digitaal gevolgd. Daarmee is voor veel dorpelingen de drempel naar de kerk letterlijk weggevallen en we merken dat de diensten veel bekeken worden.

Met kerst is de kerstnachtdienst vervangen door ‘kerst in het dorp’: een digitale ontmoeting waarbij verschillende kerken, burgemeester Mieke Damsma, het Beiler Harmonie orkest en diverse mensen uit het dorp hun bijdrage deden. 

 
 

De komende periode, als de maatregelen het toelaten, willen we met o.a. de Dierenweide, Humanitas en de Beiler Videoclub samen aan de slag met ontmoetingen rondom koken. Dat wordt bijzonder!

De bedoeling is dat mensen die elkaar anders niet zouden ontmoeten, bij elkaar gaan koken, bakken, eten aan de hand van betekenisvolle recepten. Doel is de ontmoeting, maar misschien resulteert het ook in een kookboek of korte filmpjes.

Rondje Remko

Bij het afscheid van predikant Remko Veldman in 2019 kreeg hij als afscheidskado van de gemeente het ‘Rondje Remko’ aangeboden, een pelgrimsroute door het dorp Beilen. Eén van zijn liefhebberijen was het lopen van pelgrimstochten en dat heeft de gemeente geïnspireerd tot het maken van deze wandeling. Beilen leent zich prima voor een pelgrimstocht. De route is 10 km en in het bijbehorend boekje staat een uitgebreide routebeschrijving met tips en overwegingen. Het Rondje Remko is hier te bestellen of gratis af te halen op het kerkelijk bureau.

Binnenkort zal de route worden bewegwijzerd.

Wilt u de gpx kaart downloaden met de route, ga dan naar: https://www.rondjebeilen.nl/rondje-remko