Wijkgemeente Beilen

De wijkgemeente Beilen is een geloofsgemeenschap van ongeveer 2.500 doop- en belijdende leden. De kerkdiensten worden voornamelijk gehouden in de Pauluskerk, Witte Valkenstraat 2 in Beilen. Ook in Stefanuskerk worden jaarlijks een aantal diensten gehouden.

Er zijn 2 predikanten, ds. Magda Hazeleger is verantwoordelijk voor wijk Oost inclusief 2 tehuizen: ‘t Stroomdal en De Witte Valken. De predikantsplaats in wijk West is vacant. Ds. G. van den Dool verzorgt tijdelijk pastorale bijstand in wijk West.

Ds. Patrick de Vries heeft naast predikant van de wijkgemeente Hijken-Hooghalen nog 4 tehuizen in de wijkgemeente Beilen onder zijn hoede: Bernhardstede, Hofstaete, Markehuus en Spectrum.