Wijkgemeente Beilen

De wijkgemeente Beilen is een geloofsgemeenschap van ongeveer 2500 doop- en belijdende leden.De kerkdiensten worden voornamelijk gehouden in de Pauluskerk, Witte Valkenstraat 2 in Beilen. Wanneer de restauratie van de Stefanuskerk klaar is zullen ook daar weer diensten gehouden worden.

Er zijn 2 predikanten, Ds. Joanne Greving is verantwoordelijk voor wijk West en ds. Magda Hazeleger is verantwoordelijk voor wijk Oost inclusief 2 tehuizen: ‘t Stroomdal en De Witte Valken.

Ds. Patrick de Vries heeft naast predikant van de wijkgemeente Hijken-Hooghalen nog 4 tehuizen in de wijkgemeente Beilen onder zijn hoede: Bernhardstede, Hofstaete, Markehuus en Spectrum.