Het Kompas

Oude kerk afgebroken

In 1972 werd een plan gemaakt om een nieuwe kerk te bouwen omdat het toenmalige Hervomde kerkje niet meer aan de eisen voldeed.

Er werd een bouwcommissie samengesteld. Met intekenlijsten voor een financiële bijdrage ging men  bij alle leden van de Hervormde Gemeente langs. Totaal werd een bedrag van 10.000 gulden opgehaald. Er waren veel mensen die, ook al kwamen ze niet of nauwelijks meer in de kerk, het belangrijk vonden dat er een kerkgebouw in Hooghalen bleef.

In het najaar van 1972 werd het oude kerkje afgebroken en kon met de bouw van het nieuwe worden begonnen. Op 5 augustus 1973 was de kerk gereed en werd officieel geopend.

Aanbouw

Eind jaren tachtig is door eigen mensen de keuken uitgebreid, zodat daar ook een apart zaaltje is ontstaan. Per 1 januari 2006 is een samenwerking met de Gereformeerde kerk Hijken-Hooghalen aangegaan en is de
naam van de kerk gewijzigd in k.c. Het Kompas.

Adres  Stengelinstraat 13, 9414 AT Hooghalen
Koster  J. A. Eising  |  T  0593-592356