Dag 25, lezen: Lukas 22:24-30

Wat begon als een gezellige avond samen eten, samen vieren dat God het volk Israel op wonderlijke wijze uit Egypte had geleid veranderd in een avond die steeds minder gezellig wordt. Onenigheid over wie nu het belangrijkste is. Maar, dan grijpt Jezus in: Een regelrechte uitnodiging om aan tafel te gaan! Er staan meer vertellingen in de Bijbel over Jezus die spreekt over het koninkrijk als een feestmaal. Het is belangrijk dat iedereen daar is. En wanneer iedereen daar is; dat iedereen het elkaar ook gunt dat hij of zij daar is. Worden zoals een dienaar, worden zoals Jezus. Als er niet bedient wordt, is het maar de vraag of we gevoed worden. Hoe kunnen we elkaar dienen, en voeden? En nemen we dan de uitnodiging aan, om aan tafel te gaan bij Jezus?
bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/LUK.22/Lucas-22/