Rijk zijn voor God – ds. Marco Bijdevaate

Op Weg 2024 – 06 door ds. Marco Bijdevaate Rijk zijn voor God Prediker 2: 9-11 / Lucas 12: 13-21 Elk jaar probeer ik het samen met mijn beste maten opnieuw. Op de bonnefooi zoeken we een verblijf om te slapen, tanken we de auto vol, we laden onze camera’s op en dan gaan we … Read more

DE KERK – Van deze tijd of uit de tijd? – Harry Hunse

Overdenking door Harry Hunse voorzitter College van Kerkrentmeesters DE KERK – Van deze tijd of uit de tijd? Een hoop stenen uit verleden Laatste hulp bij ongelukken De grootste multinational ter wereld De grootste vrijwilligersorganisatie Vroeg uit je bed Kerken bijna elke zondag geopend   En wat betekent onze kerk voor jou? De tijd van … Read more

Waar loopt de herder – ds. Lucias de Haan

Op Weg 2024 – 05 door ds. Lucias De Haan Waar loopt de herder De Emmaüswandeling vanuit Hijken-Hooghalen ging de afgelopen keer over het Hijkerveld. Onderweg dachten we na over de vraag: wat is de beste plek voor de herder? Voor de schapen, of achter de kudde? We kwamen er nog niet helemaal uit. Na … Read more

Bewaring – ds. G. van den Dool

Op Weg 2024-01 door ds. G. van den Dool Bewaring De HEER zal je uitgaan en ingaan bewaren,  van nu aan tot in eeuwigheid (Psalm 121: 8). Door goede machten trouw en stil omgeven….. (Lied 511: 1) In de grote stroom van wat er allemaal gebeurt en wat ons overkomt, van wat we ook zelf laten … Read more

“Scheurde U de hemel maar open!” – ds. L.W. de Haan

Op Weg 2023-22 Door ds. L.W. de Haan “Scheurde U de hemel maar open!” n.a.v. Jesaja 63: 19b-64: 8 Tachtig jaar geleden zat de Duitse verzetspredikant Dietrich Bonhoeffer vast in de gevangenis, omdat hij in opstand was gekomen tegen het naziregime. In de gevangeniscel heeft Bonhoeffer veel geschreven, onder andere brieven naar zijn verloofde, ouders … Read more

Dat er vrede mag komen – ds. V.T. Thurkow-Wierenga

Op Weg 2023-19 door Ds. V.T. Thurkow-Wierenga Lid van de werkgroep Kerk & Israël artikel geschreven op verzoek van de redactie van Op Weg OVER ISRAËL EN PALESTINA EN DE KERK Dat er vrede mag komen De strijd is weer losgebarsten. En in alle hevigheid. Het was de dag van Simchat Torah, het feest van … Read more

Kunnen we nog danken? – ds. V.T. Thurkow-Wierenga

Op Weg 2023 – 19 door Ds. V.T. Thurkow-Wierenga Dankdag vieren in een wereld waarin het geweld is losgebarsten. Is dat wel mogelijk? We weten natuurlijk best, dat er wat dat betreft niets nieuws is onder de zon. Maar dit jaar… Oekraïne, Israël en Palestina, … En dan Dankdag vieren in ons land, waar het … Read more

De vreugde van de wet – Ds. J. Schep

Op Weg 2023-18 door Ds. J. Schep ‘Als Gij mij steunt, zal ik te allen stond  de vreugde van uw wet in ’t harte dragen’ Psalm 119: 44 (berijmd) De vreugde van de wet Op 7 oktober op zaterdagavond, als de eerste drie sterren aan de hemel staan, vieren Joden wereldwijd het feest Simchat Tora, … Read more

Geduld, nog één preek – ds. Patrick de Vries

Op Weg 2023 – 12 Door ds. Patrick de Vries Geduld, nog één preek.   In mijn studententijd heb ik ook een tijdje in Groningen gestudeerd. Ik woonde nog thuis. Elke dag ging ik met de bus naar Groningen.   Halverwege was een bushalte waar wij extra lang moesten wachten op mensen uit een andere bus. … Read more

Samen aan tafel

Marilou de Virgiliis-Sluis Enkele jaren geleden ontstond vanuit de taakgroep pastoraat het idee om samen te gaan eten. Want samen eten verbindt; je kunt iets betekenen voor elkaar. Er werd een kookgroep samengesteld, die wilde koken voor mensen, niet alleen vanuit onze kerkelijke gemeenschap, maar ook voor de bewoners van Beilen. Voor iedereen dus, ongeacht kleur, leeftijd, status, geaardheid, samen gaand … Read more

De kerk, ons clubgebouw

Albert Piel Er zijn momenteel veel mensen met financiële zorgen. Ook zijn er veel mensen met emotionele problemen. Kun je daar als buitenstaander iets aan doen? Ja, daar kun je als mens iets aan doen. Een luisterend oor bieden. Financiële ondersteuning geven bijvoorbeeld via de goede doelen. Ook wij als PG Beilen-Hijken-Hooghalen proberen mensen te helpen. Wij hebben een pastorie … Read more

D-Day en V-Day

Op Weg 10 – 2023 door ds. G. van den Dool In de afgelopen MAAND herdachten we het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ieder jaar staan wij daarbij stil en dat is bitter nodig. Want ook al werden toen Duitsland en later Japan dan ook verslagen, de krachten die de opkomst van die machten mogelijk … Read more

Wat komt op de eerste plaats? – ds. G. van den Dool

Op Weg 2023-03 door Ds. G. van den Dool Wat komt op de eerste plaats? Zoek liever eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. (Matteüs 6: 33) Mijn juk is zacht en mijn last is licht (Matteüs 11: 30) Het moderne leven is veeleisend. … Read more

Denk aan uw voorgangers – ds. V.T. Thurkow-Wierenga

Op Weg 2023-02 door ds. V.T. Thurkow-Wierenga “Denk aan uw voorgangers, die het Woord van God tot u gesproken hebben.” Een tekst uit de Brief aan de Hebreeën (13: 7). Een Bijbelwoord dat deze weken nog al eens bij mij binnenkomt. En dat heeft in elk geval twee oorzaken. Allereerst, omdat ds. Magda Hazeleger nog even … Read more

En de boer hij ploegde voort | ds. V.T. Thurkow-Wierenga

Op Weg 2022-16 door ds. V.T. Thurkow-Wierenga En de boer hij ploegde voort. Het kwam me zo maar in gedachten, de voorbije dagen. Dat bijzondere gedicht. ‘Ballade van de boer’. In deze tijd, waarin zoveel druk ligt op onze agrariërs. Hoe moeten we verder? Kúnnen we wel verder? Mijn opa was ooit veeboer. En meer … Read more

Boven de wolken – ds. V.T. Thurkow-Wierenga

Op Weg 2022-10 door ds. V.T. Thurkow-Wierenga Boven de wolken Had u vroeger, in het gezin waar u opgroeide, ook een scheurkalender? Zo’n scheurkalender met voor elke dag een blad dat afgescheurd werd en voorgelezen. Een Bijbelse scheurkalender, met op de voorkant van het kalenderblad dag en datum en een Bijbeltekst met een korte overdenking … Read more

De Koning op de ezel – ds. V.T. Thurkow-Wierenga

Op Weg 2022-07 door ds. V.T.Thurkow Wierenga De Koning op de ezel We zijn op weg naar Pasen. Stap voor stap. Totdat we aankomen bij de zesde zondag van de veertig dagen, Palmzondag. De intocht in Jeruzalem. Het zou wel eens kunnen dat deze intocht juist in dit jaar 2022 op een bijzondere wijze tot ons … Read more

Het is niet vanzelfsprekend – ds. V.T. Thurkow-Wierenga

Op Weg 2022 – 3 Door Ds. V.T. Thurkow-Wierenga Het is niet vanzelfsprekend Dat zouden we kunnen zeggen als we eens goed gaan nadenken over wat de afgelopen tijd ons heeft geleerd. Het is niet vanzelfsprekend. Alles wat we hadden. Wat we nog steeds niet vast in handen hebben. Want het virus woekert nog steeds … Read more

Franciscus – Ds. G.J. Gardenier

Op Weg 21, jaargang 27 – 25 november 2021 door Ds. G.J. Gardenier Franciscus “Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd komen zal.” [Marcus 13: 33] Op een dag vroeg iemand aan Franciscus van Assisi terwijl deze in de tuin aan het werk was: “Als Jezus vandaag terug zou komen, wat … Read more

De dagen en de namen – ds. V.T. Thurkow-Wierenga

Op Weg nummer 20 – jaargang 27 – 11 november 2021 door ds. V.T. Thurkow-Wierenga Wij naderen het einde van het kerkelijk jaar: zondag 21 november, de 10de zondag van de herfst. En de zondag daarop begint de tijd van Advent. Einde en nieuw begin. Bij de wisseling van de seizoenen zit daar nog wel … Read more

De doop van Christus

De doop van Christus, door Giovanni di Paolo, 1454, 31×45 cm, een predella paneel Een predella paneel is een lange horizontale ‘structuur’ dat je aan de basis van een altaar stuk vindt. Dit schilderwerk komt uit een serie met scènes uit leven van Johannes de Doper. Christus staat naakt in het midden van de rivier … Read more

Projecten D&M

Tijmen Nagel Het afgelopen seizoen heeft onze taakgroep nagedacht over hoe we meer betrokkenheid in de gemeente kunnen krijgen voor Diaconaat en Missionaat. We hebben besloten om het aantal projecten waar we financieel en praktisch bij betrokken zijn te beperken. Dan kunnen we daar meer aandacht aan geven en wordt het ook in de gemeente … Read more

Werk aan de winkel

Gerard Glastra ‘Werk in uitvoering’ zou je bij onze kerk kunnen zeggen. Letterlijk met de Stefanuskerk, maar ook figuurlijk. De wereld om ons heen stoeit met lastige zaken: milieu, honger, sociale misstanden en ga zo maar door. De Bijbel leert ons dat wij, als christenen, de taak hebben om in deze wereld het evangelie te … Read more

Kiezelstenen

Bart van Dijk Ik vraag me wel eens af, hoe zal de kerk van morgen eruit zien? Dat de manier waarop we kerk zijn veranderd is, is een feit. Waar in het verleden de zondagse eredienst voor de meeste kerkleden de belangrijkste uiting van kerk zijn was, zie ik nu veel meer variatie in het … Read more