’n Bulte Kruuzen – ds. Patrick de Vries

Op Weg 2023-07 door ds, Patrick de Vries ’n Bulte Kruuzen Elk mens die hef zich ’n kruus te dragen. Het is een lied van Daniel Lohues. Hij zingt over alle kruizen die mensen meedragen. Het is soms zwaar. Voor de één nog meer dan de ander. Het ene kruis is van piepschuim. De ander … Read more

Samen aan tafel

Marilou de Virgiliis-Sluis Enkele jaren geleden ontstond vanuit de taakgroep pastoraat het idee om samen te gaan eten. Want samen eten verbindt; je kunt iets betekenen voor elkaar. Er werd een kookgroep samengesteld, die wilde koken voor mensen, niet alleen vanuit onze kerkelijke gemeenschap, maar ook voor de bewoners van Beilen. Voor iedereen dus, ongeacht kleur, leeftijd, status, geaardheid, samen gaand … Read more

Er is een woord … – ds. V.T. Thurkow-Wierenga

Op Weg 6 – 2023 door ds. V.T. Thurkow-Wierenga Er is een woord … Het is al weer een aantal jaren geleden dat wij aanwezig waren op een bijeenkomst van het Genootschap Onze Taal waar prinses Laurentien het slotwoord sprak. Zij vertelde over een bezoek dat ze had gebracht aan een achterstandswijk in Londen. Het … Read more

De kerk, ons clubgebouw

Albert Piel Er zijn momenteel veel mensen met financiële zorgen. Ook zijn er veel mensen met emotionele problemen. Kun je daar als buitenstaander iets aan doen? Ja, daar kun je als mens iets aan doen. Een luisterend oor bieden. Financiële ondersteuning geven bijvoorbeeld via de goede doelen. Ook wij als PG Beilen-Hijken-Hooghalen proberen mensen te helpen. Wij hebben een pastorie … Read more

‘Blijf!’ Over de wijnstok en de ranken – ds. Magda Hazeleger

Op Weg 4 – 2023 door ds. Magda Hazeleger ‘Blijf!’ Over de wijnstok en de ranken Johannes 15: 1-8 Als Jezus dit verhaal vertelt, weet Hij dat zijn einde nadert. Hij haalt zijn discipelen bij zich voor een laatste gesprek. En je voelt de groeiende paniek bij de leerlingen. Plotseling wordt dat wonderlijke gevoel van … Read more

Wat komt op de eerste plaats? – ds. G. van den Dool

Op Weg 2023-03 door Ds. G. van den Dool Wat komt op de eerste plaats? Zoek liever eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. (Matteüs 6: 33) Mijn juk is zacht en mijn last is licht (Matteüs 11: 30) Het moderne leven is veeleisend. … Read more

Denk aan uw voorgangers – ds. V.T. Thurkow-Wierenga

Op Weg 2023-02 door ds. V.T. Thurkow-Wierenga “Denk aan uw voorgangers, die het Woord van God tot u gesproken hebben.” Een tekst uit de Brief aan de Hebreeën (13: 7). Een Bijbelwoord dat deze weken nog al eens bij mij binnenkomt. En dat heeft in elk geval twee oorzaken. Allereerst, omdat ds. Magda Hazeleger nog even … Read more

STAP VOOR STAP – ds. Magda Hazeleger

Op Weg 2023-01 door ds. Magda Hazeleger STAP VOOR STAP n.a.v. Marcus 5: 21-24 en 35-39 Gaandeweg in je leven leer je dat we sommige dingen kunnen laten gebeuren, en andere dingen kunnen voorkomen. We leren wat onze eigen macht is. We kunnen vrienden maken en vijanden. We kunnen ja én nee zeggen. Dan kun … Read more

Het principe van kerst – ds. P. de Vries

Op Weg 2022-21 door ds. Patrick de Vries Het principe van kerst. Ik weet niet of u het voetbal een beetje volgt. Het is in ieder geval een vreemd toernooi. Onder weg naar kerst een WK-voetbal. Meestal kijken wij dan schaatsen, of niet? Daarnaast is het een veelbesproken toernooi. Ik heb een collega-predikant die ook … Read more

Advent

Op Weg 2022-20 door ds. Magda Hazeleger Advent. Een van de beroemdste kunstenaars van Ecuador, Eduardo Kingman, heeft zich ertoe gezet om de armoede, het zwoegen en het harde leven bloot te leggen van arbeiders, en van inheemse bevolkingsgroepen. Hij schildert werkende mannen en vrouwen, altijd in een houding van uitputting, wachten, verdriet of smeekbede. … Read more