Franciscus – Ds. G.J. Gardenier

Op Weg 21, jaargang 27 - 25 november 2021
door Ds. G.J. Gardenier

Franciscus

“Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd komen zal.” [Marcus 13: 33]

Op een dag vroeg iemand aan Franciscus van Assisi terwijl deze in de tuin aan het werk was: “Als Jezus vandaag terug zou komen, wat zou jij dan doen?”
Onmiddellijk, zonder erover na te denken, antwoordde hij: “Ik zou gewoon doorgaan met mijn werk.”
Kennelijk was Franciscus bereid de Heer op elk moment te ontmoeten. Zouden wij ook zo relaxt reageren wanneer we te horen kregen dat Jezus op het punt staat te verschijnen? Veronderstel dat Hij u stoort in uw favoriete bezigheden of . . . misschien wel duistere praktijken?
Ik stel me zo voor, dat we nog snel wat orde willen scheppen in ons leven, privé en zakelijk; niet nagekomen verplichtingen, morele misstanden, relaties die onder druk staan – nog snel even wat plooien gladstrijken. Zeker, we zouden ons leven proberen op orde te krijgen om op z’n minst een gunstige indruk te maken.

Die Franciscus maakt eigenlijk best wel een beetje jaloers. Het zou voor ons toch een hele opluchting zijn als we zo vol vertrouwen met onze dagelijkse, normale(?) bezigheden zouden kunnen doorgaan en er geen spaak in onze wielen van succes, carrière en andere toekomstplannen zou kunnen worden gestoken.

Wanneer u dit leest opent in de Kerk de Adventsperiode, worden we herinnerd aan Gods (toekomst)plan

Op zondag achtentwintig november begint Advent, een cyclus waarin we opnieuw herbronnen in de zin van opfrissen de oorsprong van ons christelijk geloof, het hart van het kerkzijn, namelijk de komst van Jezus in de wereld.
Ooit wereldnieuws, althans daar lijkt ‘t op, want het brengt, zo is te lezen, het een en ander teweeg, onder andere aan het hof van koning Herodes. Vandaag lijkt ‘t een verhaal in de marge maar daardoor misschien juist wel meer inspirerend, nog confronterender dan ooit. Want het komt aan op echtheid, authenticiteit, zoals Franciscus van Assisi eeuwen geleden daarnaar streefde in het licht van die werkelijke mens van oorsprong Jezus.

De komende weken worden verhalen van de evangelist Lucas gelezen waarin we opgeroepen worden ons geloof op te frissen en dat kan en mag best confronterend zijn.
Nu ga ik hier geen discussie aan over wat ds. Visser in zijn preek ‘The Great Reset’ heeft gezegd, maar onderstreep dat eraan ergeren niet vruchtbaar is. Want wel of niet met hem eens, ik word geprikkeld na te denken over wat Ad-vent, dus de toekomst (van God) voor mij als gelovige betekent.
Schreeuwen juist die woorden uit Marcus bovenaan de overweging – “Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd komen zal” – niet om een antwoord?

Op een dag vroeg iemand aan Franciscus van Assisi terwijl deze in de tuin aan het werk was: “Als Jezus vandaag terug zou komen, wat zou jij dan doen?”

Zouden wij ook gewoon door kunnen gaan met ons werk?

Zijn we als geloofsgemeenschap en dus ook als individuele gelovige zwanger van Advent, dat wil zeggen, vol van de toekomst van God?
Of om het in beelden van Jezus zelf te zeggen: “Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in het blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten ook jullie weten, . . .. dat het einde nabij is.
(. . . ) Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wan-neer die tijd zal komen.” [Marc. 13: 28vv]

Dit evangeliefragment ademt voluit de Adventstijd

Ik moet dan denken aan de profeet Habakuk die zijn wacht-toren beklimt. . . “om te zien wat de HEER mij zal zeggen.
(.. . .) Dit is het antwoord van de HEER: Het visioen wacht tot zijn tijd gekomen is . . . wacht maar, het komt zeker, het zal niet uitblijven.” [Hab. 2: 1,3]
Waakzaam zijn is als het ware de wachttoren beklimmen en vol verwachting uitzien naar de toekomst van God.
Er klinkt iets in door van: “Houd moed: ik heb de wereld overwonnen.”

Het kan niet anders dan dat juist dát Franciscus er toe heeft gebracht op de vraag wat hij zou doen als Jezus kwam, antwoordde: “Ik zou gewoon doorgaan met mijn werk.”
Dat geweldige van die overwinning maakte Franciscus tot een verwachtingsvol mens. God is vóór ons, wie zal tegen ons zijn.

Ik vind het een verademing, een hart onder de riem

Franciscus van Assisi is binnen de Rooms-katholieke tradi-tie een heilige. Evenwel, heiligen zijn geen heilige boontjes, watjes of iets dergelijks. Heilig zijn zij die zich hebben laten aanraken door de woorden van God en bereid zijn hun leven erop af te stemmen.

Dat is ten diepste Advent, komst, verwachtingsvolle komst!
Als Jezus vandaag zou komen, wat zou u dan doen?
Kom en word opnieuw geboren,
ster waarop de wereld wacht.
breek het donker met uw stralen;
met uw warmte: breek de nacht! [Ld. 502]