Geduld, nog één preek – ds. Patrick de Vries

Op Weg 2023 - 12
Door ds. Patrick de Vries

Geduld, nog één preek.

 

In mijn studententijd heb ik ook een tijdje in Groningen gestudeerd. Ik woonde nog thuis. Elke dag ging ik met de bus naar Groningen.  

Halverwege was een bushalte waar wij extra lang moesten wachten op mensen uit een andere bus. Laat dit nu net de bushalte zijn tegenover de kerk in Gieten. Ik baalde er altijd van. Want soms was het best lang wachten. Ik wilde naar huis. Kunnen die mensen niet gewoon wachten op een andere bus? Mijn geduld werd er keer op keer op de proef gesteld. 

Op elkaar wachten. Geduld met elkaar hebben. Het is soms lastig. Vooral wanneer je uit verschillende hoeken komt. Verschillende belangen en belevingen staan dan soms tegenover elkaar. Hoe houd je het dan met elkaar uit? Hoe blijf je geduldig?  

Geduld hebben met elkaar

In het interview met de redactie gaf ik aan wat ‘mijn preek in Beilen, Hijken en Hooghalen’ is geweest. Ik hoorde iemand eens vertellen dat elke predikant er één preek op na houdt. Natuurlijk in verschillende bewoordingen. Naar aanleiding van verschillende Bijbelteksten. Maar in de kern komt één bepaalde gedachte vaak terug. In de loop van de tijd is mijn preek een beetje veranderd. Of misschien heb ik er een preek in Beilen, Hijken-Hooghalen bij gekregen.  

Geduld met elkaar hebben

De laatste tijd word ik geraakt door het woord geduld. Geduld met elkaar hebben. Of om lankmoedig met elkaar om te gaan. Mooi woord, lankmoedigheid. Oftewel de moed hebben om het lang met elkaar vol te houden. 

Ik ben de kerk steeds meer gaan zien als een oefenplek om het met elkaar uit te houden. Juist ook in de verscheidenheid. Allemaal hebben wij weer een eigen achtergrond. Verschillende buslijnen zou je kunnen zeggen.  

Maar uiteindelijk komen al deze lijnen tezamen. De Eindbestemming, het Doel, is hetzelfde. In de woorden van Jezus wordt dit het Koninkrijk van God genoemd. De clou is om het op de weg er naar toe goed met elkaar te hebben. Dit vraagt om geduld en oefening om zo het Koninkrijk alvast voor te leven. 

De kerk als oefenplek om het lang samen met elkaar vol te houden

Bedankt voor de preek. Meer nog: Bedankt voor uw geduld. Dat u de moed had om het 10 jaar met deze predikant vol te houden. 

Als afsluiting een lied door uzelf aangedragen. Tijdens beide gemeentevergaderingen in Beilen en Hijken–Hooghalen werd het gezongen. Het is een tekst van ds. Piet Schelling:

Eén in veelheid. 

Samen zoeken wij naar woorden 
om geloven te verstaan.
Samen vormen wij akkoorden 
die Gods grootheid op doen gaan.
Liefde, vrede en vertrouwen 
vinden wij van groot belang.
Daarmee mogen wij gaan bouwen 
aan een kerk met samenhang. 

Samen laten wij het horen 
dat de Heer ons samenbindt.
Door zijn naam zijn wij herboren 
en door hem aanvaard, bemind.
Ruimte, eerbied, gastvrij leven 
staan heel hoog in ons blazoen.
Al die woorden staan geschreven 
in de Schrift, om ze te doen. 

God heeft ieder mens geroepen 
om te leven tot zijn eer.
Dwars door alle mensengroepen 
roept Hij op tot ommekeer:
‘Wees bewogen, schep verbinding, 
toon respect aan jong en oud,
stel je open, zoek ontmoeting, 
wees een licht en zoutend zout. 

 

Deze en andere berichten van onze predikanten verschenen in ons kerkblad Op Weg.

Klik hier om meer te lezen.