De kerk, ons clubgebouw

Albert Piel

Er zijn momenteel veel mensen met financiële zorgen. Ook zijn er veel mensen met emotionele problemen. Kun je daar als buitenstaander iets aan doen? Ja, daar kun je als mens iets aan doen. Een luisterend oor bieden. Financiële ondersteuning geven bijvoorbeeld via de goede doelen.

Ook wij als PG Beilen-Hijken-Hooghalen proberen mensen te helpen. Wij hebben een pastorie aangeboden voor Oekraïners. Onze dominee gaat bij veehouders in onze gemeente op bezoek om te vragen hoe het met hen gaat, nu we midden in een stikstofcrisis zitten, waar vooral de boeren de gevolgen van ondervinden.

Gemeenteleden brengen bezoekjes aan ouderen en/of zieken. De kerk ondersteunt bijv. de voedselbank, organiseert om de week op vrijdag maaltijden in de kerk, om nog maar eens wat te noemen.

We proberen ons als kerk dienstbaar op te stellen voor onze medemens. Dit begrip is erg divers. Uiteraard wordt het elke zondag mogelijk gemaakt om de dienst met elkaar te vieren. Je zou de kerk kunnen zien als een soort vereniging. En om dat te organiseren moet je een clubgebouw hebben, wij hebben daar dan de naam kerk aan gegeven.

Gods huis, waar we samen komen en vragen aan God om met onze medemens te zijn. Omdat alles duurder wordt hebben wij uw steun meer dan ooit nodig, niet alleen voor de zorg voor elkaar, maar ook voor de energielasten voor de kerk. We hopen in 2023 een nieuw dak op de kerk in Hijken te kunnen zetten. Het oude dak is broos en hier en daar kapot. Het kost geld om dit te maken.