Projecten D&M

Tijmen Nagel

Het afgelopen seizoen heeft onze taakgroep nagedacht over hoe we meer betrokkenheid in de gemeente kunnen krijgen voor Diaconaat en Missionaat. We hebben besloten om het aantal projecten waar we financieel en praktisch bij betrokken zijn te beperken. Dan kunnen
we daar meer aandacht aan geven en wordt het ook in de gemeente en het dorp herkenbaar waar onze kerk zich voor inzet. Dat maakt ons meer kerk in het dorp.

Twee projecten
We kiezen voor twee lokale projecten: de actie Duofiets en een buitenlands project ‘kinderen in Colombia’.
In die projecten zoeken we vaker aansluiting met bestaande (Beilense) organisaties om de effectiviteit te vergroten. Een goede nieuwe partner bleek afgelopen jaar de Dierenweide.
En natuurlijk blijven we actief zoeken naar mogelijkheden op traditioneel diaconaal terrein zoals armoedebestrijding, zoeken naar sociale gerechtigheid, zorg voor de schepping, ondersteuning bij de eredienst en vele andere taken.