DE KERK – Van deze tijd of uit de tijd? – Harry Hunse

Overdenking door Harry Hunse
voorzitter College van Kerkrentmeesters

DE KERK – Van deze tijd of uit de tijd?

  • Een hoop stenen uit verleden
  • Laatste hulp bij ongelukken
  • De grootste multinational ter wereld
  • De grootste vrijwilligersorganisatie
  • Vroeg uit je bed
  • Kerken bijna elke zondag geopend

 

En wat betekent onze kerk voor jou?

De tijd van vanzelfsprekendheid is voorbij. Wanneer ouders trouw naar de kerk gaan spreekt dat voor de kinderen niet vanzelf.  Wat gebeurt er eigenlijk, er wordt minder gekerkt, we hebben te maken met dalende ledenaantallen en dalende aantallen trouwe kerkbezoekers. Veel mensen gaan alleen met kerst, ook dat is trouw kerkbezoek. Het denken over kerkgang is veranderd. Zitten we inmiddels in een krimp-scenario ? Er worden kerken gesloten, ook om ons heen, het is vaak in het nieuws, maar er worden ook nieuwe kerken en gemeentes gesticht. Ook zijn binnen onze PKN zijn er nog groeikerken, we kunnen ons afvragen ‘wat doen zij wat wij niet doen?’

 

DE KERK VAN DEZE TIJD OF UIT DE TIJD?

Nu terug naar de bovenstaande tekst, de basisvraag van geloven. Ik ben ervan overtuigd dat ieder mens hunkert naar geloven, je zoekt een verklaring voor het leven en een geruststelling van ‘hoe zit voor dit leven en erna’. Dat het leven voorbij is na het sterven, dood=dood kan toch geen mens aanvaarden? Dus zoeken we een verklaring, wie niet is opgegroeid in het geloof kan wel jaloers zijn op mensen die in God rust en vrede hebben gevonden. Dat is toch het mooiste en grootste nieuws aller tijden dat God van alle mensen houdt! Dat zijn liefde Hem er toe bewogen heeft zijn enige zoon te geven. En die zoon is gestorven, daardoor opnieuw geboren en geworden tot een leven in liefde: Dat gun je toch iedereen? Het nieuws van Gods liefde vraagt toepassing in de hedendaagse tijd, wie dat blijft zeggen zegt op den duur niks meer. Dat betekent dat de kerk met de tijd mee zal moeten gaan, ook hier in Beilen Hijken Hooghalen.

Ik denk dat we nog wel een slag kunnen maken. Is het saai of spreekt het ons aan? Wat zingen we in de kerk? Is dat verstaanbaar en zingbaar? Hoe doen we het verder in de kerk? Zijn er voldoende activiteiten voor jong en oud, zodat je er vrienden en buren mee naar toe kan nemen?

Van ons wordt gevraagd: dat we geloven in het oogsten. Vervolgens dat we gaan bidden om opwekking en vernieuwing. En dan dat we Gods Geest bidden om toerusting opdat we creatief ontwikkelen en out of the box durven te denken

Het blijft een uitdaging om lid te zijn van een levende gemeente.

Als we met elkaar dit gaan invullen, biddend, dromend, creatief, getuigend van de Geest, ben ik ervan overtuigd dat we een levende gemeente behouden.