Samen aan tafel

Marilou de Virgiliis-Sluis

Enkele jaren geleden ontstond vanuit de taakgroep pastoraat het idee om samen te gaan eten. Want samen eten verbindt; je kunt iets betekenen voor elkaar. Er werd een kookgroep samengesteld, die wilde koken voor mensen, niet alleen vanuit onze kerkelijke gemeenschap, maar ook voor de bewoners van Beilen.

Voor iedereen dus, ongeacht kleur, leeftijd, status, geaardheid, samen gaand of alleenstaand. Voor mensen die warmte zoeken, behoefte hebben aan contact en wellicht zoekende zijn naar verbinding. Dat was en is nog steeds onze doelstelling.

Op 11 oktober 2019 zaten wij voor het eerst in het Valkenhof met 52 mensen aan tafel. Het voldeed aan de verwachting. En de eetgroep is nog steeds een groot succes. Mensen kijken uit naar deze tweede vrijdag van de maand.

Bij het samen aan tafel eten, kom je in gesprek met elkaar. Je wordt gekend en een volgende keer herkend. Er wordt naar je geluisterd. Het is ook een groep geworden met veel vaste gasten. Er staan inmiddels meer dan 140 mensen in ons adressenbestand!

Dit jaar is ‘samen aan tafel’ het kerkelijk thema. Dat is niet voor niets. Nu de kerkbalans voor de deur staat, is dit een moment om hierbij stil te staan. Wat kun je zelf doen?

U vindt dit toch ook belangrijk?