Nieuws

Muziek in de 40-dagentijd | Joanne Greving

De 40-dagentijd. Dat is de periode voor het Paasfeest. Wereldwijd is het een periode van inkeer en bezinning. De 6e week laat Joanne Greving, voorganger van de PG Beilen-Hijken-Hooghalen, muziek uit het hart horen. Luister naar 2 gebeden. Allereerst een gebed dat raakt aan het hart: Tastend naar licht en hopend op de morgen Daarna

Lees verder »

Muziek in de 40-dagentijd | Peter Wellen

De 40-dagentijd. Dat is de periode voor het Paasfeest. Wereldwijd is het een periode van inkeer en bezinning. Deze 5e woensdag laat pastoor Peter H.H. Wellen, RK St. Willibrordkerk in Beilen, het Stabat Mater horen en vertelt waarom hij hiervoor gekozen heeft. Tijdens de 40-dagentijd proberen de voorgangers van de verschillende geloofsgemeenschappen in Beilen iedere woensdag met muziek

Lees verder »

Muziek in de 40-dagentijd | Patrick de Vries

De 40-dagentijd. Dat is de periode voor het Paasfeest. Wereldwijd is het een periode van inkeer en bezinning. De 4e woensdag vertelt Patrick de Vries, predikant van de PG Beilen – wijkgemeente Hijken-Hooghalen, over een spoor van liefde in deze 40-dagentijd. Hij laat het lied ‘Toon mij uw liefde’ horen. Tijdens de 40-dagentijd proberen de

Lees verder »

Alle erediensten voorlopig alleen digitaal

De kerkenraad heeft naar aanleiding van de verlengde lockdown en de PKN richtlijnen besloten dat de kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten online blijven tot in ieder geval 23 maart. Tot en met 6 april zijn alle diensten alleen digitaal en zonder zanger(s). Er mag wel muziek gespeeld worden, maar geen blaasinstrument. In deze digitale diensten zijn alleen personen aanwezig die een

Lees verder »

Deeldoosjes ZWO voor De kleine arbeider

Dit jaar is de opbrengst voor ons project in Colombia ‘De Kleine Arbeider’, onderwijs voor werkende kinderen in Bogota. Het project heeft momenteel ook ernstig te lijden onder de pandemie. Het leven is voor ons op dit moment ingewikkeld en best moeilijk, voor de mensen in Colombia is het dat zeker ook! Behalve de zorgen

Lees verder »

Muziek in de 40-dagentijd | Martin Sloots

De 40-dagentijd. Dat is de periode voor het Paasfeest. Wereldwijd is het een periode van inkeer en bezinning. Martin Sloots, voorganger van de Nardus, laat ‘Een korrel graan’ van Elly en Rikkert horen. Hij vertelt waarom hij aan deze muziek dacht in deze periode. Tijdens de 40-dagentijd proberen de voorgangers van de verschillende geloofsgemeenschappen in Beilen

Lees verder »

Muziek in de 40-dagentijd | Helene Westerik

Op woensdag 17 februari is het aswoensdag en begint de 40-dagentijd. Dat is de periode voor het Paasfeest. Wereldwijd is het een periode van inkeer en bezinning. Helene Westerik, voorganger van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Midden-Drenthe, laat ‘A Frozen Flower’ van ‘Secret Garden’ horen. Zij vertelt waarom deze muziek voor haar zo past in deze tijd.  

Lees verder »

Nieuwe camera’s in de Pauluskerk

In januari zijn in de Pauluskerk de 3 camera’s en de opname apparatuur voor het maken van de uitzendingen op kerkomroep.nl en via YouTube vervangen. Dit is gebeurd om de kwaliteit van de opnames te verbeteren. Sinds zondag 24 januari is de nieuwe apparatuur in gebruik. Nu blijkt de weergave van de beelden van kerkomroep.nl

Lees verder »