Corrie ten Boom-lezing | dinsdag 16 april | 20.00 uur | Valkenhof

Corrie ten Boom-lezing

16 april 2024, 20.00 u

Het Valkenhof (Pauluskerk), Witte Valkenstraat

Het Corrie ten Boommuseum in Haarlem bestaat sinds 1988. Daar wordt de geschiedenis van de familie Ten Boom verteld. Ik ben daar rondleidster sinds de opening in 1988.

De familie Ten Boom bestond uit toegewijde christenen die hun levens in dienst stelden van hun medemensen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de woning van de Ten Booms een schuilplaats. Met dit geweldloos verzet brachten zij hun christelijk geloof in de praktijk. Door het werk van de familie Ten Boom en hun vele vrienden en medewerkers van de “BéJé-groep” werden waarschijnlijk zo’n 800 Joden en andere voortvluchtigen gered.

Op 28 februari 1944 werd de familie verraden. Hoewel de SD veel bezoekers arresteerde, kon men de personen waarvoor ze eigenlijk kwamen niet vinden. Achter een extra muur zaten twee Joodse mannen, twee Joodse vrouwen en twee leden van de Ondergrondse verstopt. Na ruim 47 uur zijn deze mensen uit hun “schuilplaats” bevrijd, terwijl de SD het huis nog steeds bewaakte.

Corrie kwam terecht in concentratiekamp Ravensbrück. Het leven daar was ondraaglijk, maar ook daar vertelde Corrie haar medegevangenen van de liefde van Jezus; ze overleefde op wonderlijke wijze.

Na haar vrijlating trok ze de wereld door om iedereen te vertellen: “Er is geen put zo diep of Gods liefde gaat nog veel dieper” en “God zal ons de liefde geven om onze vijanden te vergeven”. In 30 jaar bezocht Corrie ruim 60 landen om te getuigen van die liefde en om mensen te bemoedigen met de boodschap: “Jezus is Overwinnaar”. Op haar 91e verjaardag, op 15 april 1983, overleed deze bijzondere vrouw.

Christa Waalewijn-van Gent vertelt deze geschiedenis aan de hand van veel foto’s: zowel het leven vóór WO-II, als de tijd van Corries gevangenschap en haar wereldreizen.

Geef je tevoren even op bij Els Hardlooper, aels.hardlooper.1@kpnmail.nl of 06-23334258