Zondag 9 juni – avonddienst in de openlucht in Hooghalen

Kerk in het dorp, avonddienst in de openlucht

Als afsluiting van het dorpsfeest in Hooghalen vindt er op 9 juni a.s. bij het dorpshuis een dienst plaats in de open lucht. Het thema: Flower Power.

Deze dienst wordt georganiseerd door de werkgroep gezamenlijke kerken in Hooghalen.

muzikale begeleiding ligt in de handen van ds. Marco Bijdevaate, Mark Weurding en Els Hardloper en ca. 16 zangers.

Na de dienst wordt er koffie en thee aangeboden. Tevens is er een collecte voor de gemaakte kosten. Bij slecht weer zal er worden uitgeweken naar het dorpshuis.