Voorjaarsmaaltijd senioren op woensdag 24 april

Op woensdag 24 april a.s. organiseren de diaconieën Beilen-Hijken-Hooghalen een voorjaarsmaaltijd voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder. We beginnen om 10.30 uur met een kop koffie met iets lekkers en rond 12.00 uur gaan we aan tafel voor een lekkere lentelunch.

Als u hier bij wilt zijn, in Het Valkenhof, vult u dan de bon in die in Op Weg staat (of schrijf hem over) en stop deze zondag in de collectezak. Dit kan uiterlijk tot en met zondag 21 april. U mag uw opgave ook telefonisch doorgeven aan Lida Meijer (Beilen, tel. (0593)  52 23 30) of Martine Boer (Hijken-Hooghalen, tel. 06  4292 6521) of aan één van de andere diakenen. Of per mail: diaconaat.missionaat@pgbeilen.nl.

Als vervoer een probleem is, dan kunt u dat aangeven. U wordt dan opgehaald en weer thuisgebracht.

We kijken uit naar dit gezellige samenzijn.