Rabijn Jacobs over Pesach – WERKGROEP KERK & ISRAËL

Het was maandag 26 februari. Nijkerk. We waren daar met 230 mensen uit het hele land aanwezig op de landelijke ontmoetingsdag van Kerk en Israël. Het onderwerp: Pesach en Pasen. Twee Joodse sprekers en twee christelijke sprekers waren daar aanwezig.

Met Pesach, letterlijk het overschrijdingsfeest, wordt het einde van de Joodse slavernij in Egypte herdacht en de uittocht uit Egypte, op weg naar een nieuwe toekomst. Rabbijn Binyomin Jacobs vertelde zijn verhaal aan een ademloos luisterend gehoor. Want we hoorden veel wat we niet wisten.

Pesach duurt 7 (8) dagen en begint op de 14de dag van de maand Nisan, de eerste maand van het Joodse jaar, in de lente. Dit jaar van maandagavond 24 april tot dinsdagavond 30 april. Er mag dan 6 (7) dagen niets gegeten worden wat gerezen is. Alles wat gerezen is wordt uit huis verwijderd, zelfs alles wat kan rijzen, dus al het meel. Het wordt verbrand. De betekenis daarvan: men gaat op zoek naar de beperkingen, doet die weg. De beperkingen in huis – en in jezelf! Het is als het wegtrekken uit Mizraim, Egypte, het land van de engte, de beperkingen.

En dan, op de laatste dag, dan volgt de overgang. Er wordt een matze besprenkeld met water. Zo kan het meel van de matze gaan rijzen. Want het gewone leven wacht weer. Vasten kan niet altijd duren. Gewoon gerezen brood mag weer. Het leven, met alles erop en eraan.

Ja, eenmaal is Israël uit Egypte getrokken. Door de woestijn. En het is het beloofde land, met Jeruzalem in het midden, binnengetrokken. Maar dat was en is niet alleen maar je settelen. Het leven van alledag moet in verantwoordelijkheid geleefd worden. Er staan wachters op de muren en bij de poorten van Jeruzalem. Jesaja 62: 6. En jouw eigen zintuigen zijn die wachters: je ogen, je oren, je tong. Pas op wat er bij je binnenkomt. Daarom: Leef je leven aan de hand van de Tien Woorden (Geboden), in de woestijn tussen Egypte en het Beloofde Land gegeven.

Aldus een aantal hoofdlijnen uit het verhaal van rabbijn Jacobs. We willen die graag doorgeven, nu wij onderweg zijn naar Pasen, het feest van de Opstanding.

 

Met vriendelijke groet,

Plaatselijke Werkgroep Kerk & Israël,

Lidy Vloo – Margriet Volders – Ineke Thurkow