Afsluiting gemeente groeigroepen (GGG) 

Op dinsdagavond 23 april a.s. is de gezamenlijke laatste avond van dit seizoen alweer. Zoals gebruikelijk is deze avond niet alleen voor de deelnemers van de groeigroepen, maar voor iedereen die eens een keer wil meemaken wat deze avonden inhouden. 

We beginnen de avond om 18.00 uur in Het Valkenhof met een maaltijd die door de deelnemers van de GGG wordt meegenomen. Nadat we samen gezellig hebben gegeten houdt ds. Lucias de Haan een korte inleiding over Openbaring 1, naar aanleiding van het laatste hoofdstuk uit het boekje dat we gebruiken. Dit seizoen ging het over allerlei ontmoetingen met Jezus in de Bijbel. In het laatste hoofdstuk staat de ontmoeting centraal van Jezus met Johannes op Patmos. 

Onder het genot van koffie/thee gaan we in kleine groepjes in gesprek over dit Bijbelgedeelte. We besluiten de avond met een ontspannen afsluiting en ronden de avond om ongeveer 21.00 uur af. Je bent van harte welkom om erbij te zijn! 

Mocht je vooraf nog iets willen vragen, bel dan gerust met Dijanne Zijnge of Els Hardlooper.