College van Kerkrentmeesters

College van Kerkrentmeesters

De (ouderling)-kerkrentmeesters van de Wijkgemeente Beilen vormen samen met de (ouderling)-kerkrentmeesters van de Wijkgemeente Hijken-Hooghalen het College van Kerkrentmeesters. Dit College van Kerkrentmeesters houdt zich bezig met de financiën van de kerk en met het beheer van de gebouwen. Predikanten en ook het personeel dat bij de kerk in dienst is, beheerders en administratief medewerkers, behoort tot de verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters. Kortom het College van Kerkrentmeesters moet ervoor zorgen dat ze met de beschikbare middelen de kerkelijke gemeente kan laten functioneren zoals dat gewenst wordt. Hierbij worden begrotingen en jaarrekeningen gemaakt, rekeningen bijgehouden en tussentijds gecontroleerd of de verschillende groepen nog binnen de begroting zitten.

Giften en uw kerkelijke bijdrage kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL27RABO 0373 7161 25 t.n.v. Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen.

Hoe houden we ons huishoudboekje op peil?

Actie Kerkbalans

Door de jaarlijkse Actie Kerkbalans wordt het huishoudboekje van onze kerkelijke gemeente op peil gehouden. In januari wordt ieder doop- of belijdend lid aangeschreven voor deze actie. De vraag is een toezegging te doen hoeveel u dit jaar wilt geven voor uw kerk.

Daarnaast is er de collecte voor de Solidariteitskas en de Dankdagcollecte.

 
Beamer Antenne

Voorzitter Bart van Dijk:

Ik vraag me wel eens af, hoe zal de kerk van morgen eruit zien?
Dat de manier waarop we kerk zijn veranderd is, is een feit. Waar in het verleden de zondagse eredienst voor de meeste kerkleden de belangrijkste uiting van kerk zijn was, zie ik nu veel meer variatie in het kerk zijn. Ik zie dat mensen vooral geïnspireerd willen worden, en dat kan op verschillende  manieren. Er zijn kerkleden die vooral gaan voor de samenzang en ontmoeting, maar andere vinden juist de eenvoud en de stilte erg prettig.

Het is onze taak als kerk om te kijken hoe we onze gemeente hierin kunnen voorzien. We denken als kerkbestuur hier regelmatig over na en proberen de goede keuzes te maken. Daarbij is het goed om de blik te richten op morgen, en niet alleen te kijken naar hoe het was, tegelijk draagt zij in haar handen wat de generaties voor ons bij elkaar hebben gebracht. Misschien kent u het wel, wanneer je mooie kiezelstenen zoekt, je de handen al redelijk vol hebt maar steeds weer meer mooie steentjes vindt. Wanneer je deze oppakt vallen er weer andere uit je handen. Zo zal de kerk ook steeds mooie steentjes blijven oppakken, maar ook andere moeten achterlaten. Dat dit soms pijn doet, vooral voor diegene waarvoor juist dat achter te laten steentje zoveel heeft betekend, beseffen we als kerkbestuur.

In de afgelopen periode hebben we de apparatuur vervangen voor de beamer en kerk-tv. In de komende tijd gaan we op zoek naar een kerkelijk werker. Hij/zij zal de gemeente toerusten in geloofsopbouw, om zo tot ons doel – de weg te volgen van Jezus Christus- te komen. Rond Pasen verwachten we weer te gaan kerken in onze fraaie Stefanuskerk.

We zijn als gemeente gezegend met mooie kerkzalen. Ook hier zal weer een deel van de gemeente een gevoel van thuiskomen  ervaren. Bovenstaande ontwikkelingen zijn het gevolg van keuzes die we maken om kerk te kunnen zijn en ook te blijven. Door de giften van de generaties die ons voorgingen, kunnen we nu deze keuzes maken. Wellicht zullen er in de kerk van morgen ook steentjes gevonden worden, die voor u pareltjes mogen zijn!

 
 

Contactinformatie

Wg Beilen  Voorzitter Bart van Dijk  |  T 0593-543065  |  E: kerkrentmeesters@pgbeilen.nl
Wg Hijken-Hooghalen  C.H.J. Selles  |  T  06-21701784 |  E  chjselles@gmail.com