College van Kerkrentmeesters

College van Kerkrentmeesters

De (ouderling)-kerkrentmeesters van de Wijkgemeente Beilen vormen samen met de (ouderling)-kerkrentmeesters van de Wijkgemeente Hijken-Hooghalen het College van Kerkrentmeesters. Dit College van Kerkrentmeesters houdt zich bezig met de financiën van de kerk en met het beheer van de gebouwen. Predikanten en ook het personeel dat bij de kerk in dienst is, beheerders en administratief medewerkers, behoort tot de verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters. Kortom het College van Kerkrentmeesters moet ervoor zorgen dat ze met de beschikbare middelen de kerkelijke gemeente kan laten functioneren zoals dat gewenst wordt. Hierbij worden begrotingen en jaarrekeningen gemaakt, rekeningen bijgehouden en tussentijds gecontroleerd of de verschillende groepen nog binnen de begroting zitten.

Giften en uw kerkelijke bijdrage kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL27RABO 0373 7161 25 t.n.v. Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen.

Hoe houden we ons huishoudboekje op peil?

Actie Kerkbalans

Door de jaarlijkse Actie Kerkbalans wordt het huishoudboekje van onze kerkelijke gemeente op peil gehouden. In januari wordt ieder doop- of belijdend lid aangeschreven voor deze actie. De vraag is een toezegging te doen hoeveel u dit jaar wilt geven voor uw kerk.

Daarnaast is er de collecte voor de Solidariteitskas en de Dankdagcollecte.

 

Contactinformatie

Wg Beilen  Voorzitter Harry Hunse  | E: kerkrentmeesters@pgbeilen.nl
Wg Hijken-Hooghalen  Albert Piel  |  E  kerkrentmeesters@pgbeilen.nl