Taakgroep Vorming & Toerusting

De taakgroep Vorming & Toerusting is verantwoordelijk voor het uitvoeren of doen uitvoeren van verschillende activiteiten voor:

  • gemeenteopbouw en –toerusting (gemeenteavonden, gespreksgroepen)
  • gemeente groeigroepen
  • organisatie startzondag

De taakgroep Vorming & Toerusting bestaat uit leden van diverse werkgroepen en een predikant. Een van de leden is ook lid van de algemene kerkenraad. De leden van de taakgroep komen een paar keer per jaar bij elkaar om alle lopende activiteiten te bespreken en op elkaar af te stemmen. Er zijn verschillende werkgroepen actief om deze taken uit te voeren.

Contactinformatie  vorming.toerusting@pgbeilen.nl

Ontmoeting & Inspiratie

Deze werkgroep Ontmoeting & Inspiratie organiseert thema-avonden met sprekers door het hele seizoen.

‘Van U is de toekomst’ is het jaarthema voor het nieuwe seizoen 2021-2022. Achterliggende gedachte is dat jouw visie op de toekomst ook bepalend is voor hoe jij nu in het leven staat. 

Bekijk hier het hele programma voor 2021 – 2022
Alle activiteiten en de aanmeldmogelijkheden vindt u ook in de agenda.

Contactinformatie  ontmoeting@pgbeilen.nl

Gemeente Groei Groepen

Iedere 14 dagen komen de Gemeente Groei Groepen bij elkaar om op een ontspannen manier te praten over geloof en het dagelijkse leven. Aan de hand van materiaal van het Evangelisch Werkverband heeft iedere avond een op zichzelf staand onderwerp maar er loopt wel een thema door het seizoen. Groeien in Geloof dat is de visie van de Gemeente Groei Groepen.

Contactinformatie  vorming.toerusting@pgbeilen.nl

 

Geloof & Opvoeding

Je kind is gedoopt, maar hoe nu verder? Hoe geef je het geloof mee aan je kind? Bijbelverhalen lezen? Maar welke bijbel is dan geschikt? Samen bidden? Hoe dan? Over deze en nog veel meer andere vragen denken we na met jonge ouders – om met elkaar te zoeken naar hoe je elkaar kunt helpen om geloof in je gezin handen en voeten te geven. Er zijn twee groepen: ouders van kinderen van 0-4 en van 4-12. Maar er zijn ook een aantal gezamenlijke avonden. Die zijn zeker ook interessant voor grootouders!

Gewijde ruimte

Rondom een bijbelgedeelte wordt de stilte gezocht, gebeden en nagedacht. Iedere woensdagmiddag tussen 16.00 – 17.00 uur, Wilhelmina Zalencentrum

Contactinformatie   mmhazeleger@pgbeilen.nl

Interkerkelijke week van het gebed

Ieder jaar in januari is er de Week van het gebed. Met de andere kerken in Beilen wordt er samen invulling aan deze week gegeven.

Contactinformatie  vorming.toerusting@pgbeilen.nl

Keukentafelgesprekken

Een aantal dertigers ontmoeten elkaar, en raken in gesprek rond de keukentafel. Er zijn stamgasten en ook die zo af en toe aanschuiven. Er is een maandelijkse ontmoeting op zondagavond en ook een door de week.

Contactinformatie  mmhazeleger@pgbeilen.nl

Kunst kijken in de kerk is een mogelijkheid om het christelijk geloof te verkennen, met schilderijen en Bijbelse verhalen als uitgangspunt. De bijeenkomsten duren ongeveer een uur. Elke bijeenkomst staat op zichzelf: deelnemers hoeven geen eerdere bijeenkomst te hebben bijgewoond om deel te nemen. 

Contactinformatie  mmhazeleger@pgbeilen.nl