Taakgroep Jeugd

De taakgroep Jeugdwerk coördineert een groot aantal activiteiten voor de jeugd in onze Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen. Dit geldt voor de jeugd vanaf groep 6 van de basisschool t/m de jeugd van ca 18 jaar.

Er worden clubavonden en andere activiteiten georganiseerd waaronder bijvoorbeeld het clubkamp. Ook valt de jeugddienstcommissie onder de taakgroep. Jaarlijks organiseert de commissie een aantal jeugddiensten. De catechese werkgroep verzorgt samen met een predikant en huiscatecheten de catechisatie vanaf klas 1 van het voortgezet onderwijs.

 

Contactinformatie  jeugdwerk@pgbeilen.nl

Jeugddienstcommissie

De jeugddienstcommissie organiseert een aantal keren per jaar een jeugddienst met en voor jongeren, in beide wijkgemeentes. Tijdens deze diensten wordt gebruik gemaakt van eigentijdse muziek en bereiden we met jongeren een thema voor dat aanspreekt en herkenbaar is voor onze jongeren.

 

Kinderclub

De kinderclub wordt gehouden in 2 groepen: voor groep 5-7 en voor groep 8. De avonden worden een keer in de twee weken gegeven op donderdagavond in de kelder van Het Valkenhof, van 18.45 – 19.45 uur. Tijdens de clubavonden leren de kinderen op een ontspannen en speelse manier het christelijk geloof te ontdekken.

 

alt

Jongerenclub

De jongerenclub is opgesplitst in 2 groepen:

Club klas 1 en 2 (VO)
Club klas 3 t/m 6 (VO)

 

Werkgroep catechese

Deze werkgroep organiseert alle catechese voor de jeugd van 12-17 jaar, de belijdeniscatechese en ook ‘t Scheepje valt onder deze werkgroep.

 

't Scheepje

‘t Scheepje is een bijbelclub voor mensen met een verstandelijke beperking. Elke 14 dagen komt deze werkgroep bij elkaar in het Valkenhof.