Taakgroep Eredienst

De taakgroep Eredienst probeert in samenwerking met de bijbehorende werkgroepen en commissies de volgende doelen te realiseren:

  • Het vergroten van de betrokkenheid van de leden van onze gemeente bij de erediensten.
  • Het opzetten, inrichten en uitvoeren van de erediensten op zodanige wijze dat deze vanuit de Bijbel gezien, inspirerend zijn voor geloof en leven.
  • Het positief inspelen op de pluriformiteit van de gemeente, d.w.z. het nastreven van de geestelijke eenheid in het licht van de Bijbel en tegelijk het scheppen van ruimte en respect voor diversiteit in geloofsbeleving en geloofsuiting.
  • Het gebruik van verschillende werkvormen en liturgieën stimuleren, zodat de eredienst de mensen blijft aanspreken of opnieuw aanspreekt, uitnodigend en gastvrij is.

De taakgroep Eredienst bestaat uit leden van diverse werkgroepen en een predikant. Een van de leden is ook lid van de algemene kerkenraad. De leden van de taakgroep komen vijf keer per jaar bij elkaar om alle aspecten rondom onze erediensten te bespreken en op elkaar af te stemmen.

De taakgroep werkt binnen een mandaat van de kerkenraad. Daarnaast adviseert ze over allerlei zaken aangaande de eredienst. De werkgroepen zijn actief in allerlei taken die bij de eredienst van belang zijn.

 

Contactinformatie  eredienst@pgbeilen.nl

Beamteam

Verzorgt de presentaties en uitzendingen van de erediensten

Contactinformatie  presentatie@pgbeilen.nl
 

Beilen zingt

De commissie Beilen zingt organiseert speciale zangdiensten in onze gemeente met koor of orkest. Deze goed bezochte diensten worden al heel wat jaartjes georganiseerd binnen onze gemeente.

Contactinformatie  eredienst@pgbeilen.nl
 

Bloemengroet

De bloemen uit de erediensten worden bezorgd bij jarigen of zieken.

 
Contactinformatie  eredienst@pgbeilen.nl

Contactbrief


Iedere vrijdag wordt een nieuwe contactbrief gedeeld via de Scipio-app en gemaild naar de gemeenteleden

Kopij kan vóór vrijdagmiddag 12.00 uur gestuurd worden.

Contactinformatie  contactbrief@pgbeilen.nl

Kerk & Israël

Speciale aandacht voor de verhouding kerk & Israël, met 1x per jaar een Israëlzondag.
 
 

Contactinformatie  eredienst@pgbeilen.nl

Liturgisch bloemschikken

Bij speciale diensten wordt er een liturgisch bloemstuk gemaakt.
 

Contactinformatie  eredienst@pgbeilen.nl

Oecumene & Kerkmuziek

Leden van de gezamenlijke kerken zingen samen in bepaalde kerkdiensten.

Contactinformatie  eredienst@pgbeilen.nl

Organisten

De organisten in onze gemeente begeleiden de zondagse erediensten, daarnaast verzorgen zij ook de samenzang bij rouw- en trouwdiensten.
 
 
Contactinformatie  orgel_pk@pgbeilen.nl
 

Preekvoorziening

Ieder jaar wordt er een preekrooster voor het volgende jaar gemaakt, met eigen- en gastpredikanten.

Contactinformatie  eredienst@pgbeilen.nl

Regenboogdiensten

Iedere 1e zondag van de maand is er een regenboogdienst, een laag-drempelige dienst voor iedereen maar in het bijzonder voor mensen die ‘naar de kerk gaan’ geen vanzelfsprekendheid is.
 
Contactinformatie  regenboogdienst@pgbeilen.nl

Oppasdienst

Tijdens de morgendiensten is er oppasdienst beschikbaar voor kinderen tot 4 jaar.
 
Contactinformatie   eredienst@pgbeilen.nl
 

 

Tijdens de morgendiensten is er kindernevendienst voor alle kinderen in de groepen 1 t/m 8.
Contactinformatie  kindernevendienst@pgbeilen.nl

Tienernevendiensten

Eens in de 4 a 6 weken is er een tienernevendienst in de kelder van Het Valkenhof.

Contactinformatie  eredienst@pgbeilen.nl