Taakgroep Pastoraat

De Wijkgemeente Beilen is verdeeld in 2 geografische wijken. In iedere wijk is 1 predikant werkzaam. Deze werkt samen met een pastoraal team, samengesteld uit een wijkcoördinator, wijkouderling(en) en pastoraal bezoekers/contactpersonen. De wijken zijn opgedeeld in secties, bij iedere sectie hoort een pastoraal bezoeker/contactpersoon.

In het jaarboekje van onze gemeente staat de exacte indeling met de daarbij behorende wijkbezoekers. Het jaarboekje kunt u verkrijgen bij het kerkelijk bureau, daarnaast is het jaarboekje ook in de Scipio app te lezen.

Wijk Oost

Ds. Magda (M.M.) Hazeleger is verantwoordelijk voor het pastorale werk in de wijk Oost van de wijkgemeente Beilen en zij heeft de tehuizen ’t Stroomdal en de Witte Valken onder haar hoede . Daarnaast is ze aangesteld om te werken aan alles wat te maken heeft met de verbinding tussen kerk en dorp. Ds. Hazeleger is voor 100 % verbonden aan onze gemeente.

T: (0593) 76 90 36             M: 06 44 05 87 23

E: mmhazeleger@pgbeilen.nl

Wijk West

Vacant

Ds. H. Marsman

Wijk West

Ds. Hendrik (H.) Marsman uit Nooitgedacht is waarnemend predikant (na het vertrek van ds. Joanne Greving) en neemt het crisispastoraat op zich voor de wijk West.

Werkzaam op: donderdag en vrijdag

T: 06 4118 4519
E: hmarsman@pgbeilen.nl 

Tehuizen

Ds. Patrick (P.) de Vries is verantwoordelijk voor het pastorale werk in de wijkgemeente Hijken-Hooghalen. Daarnaast ondersteunt hij de kerkenraad in die dorpen en denkt hij mee in de activiteiten die deze wijkgemeente organiseert. Verder is Ds. de Vries verantwoordelijk voor de pastorale zorg in de tehuizen: Bernhardstede, Hofstaete, ’t Markehuus en Spectrum. Ds. De Vries is voor 50% verbonden aan onze gemeente.

Werkzaam op: woensdag, donderdag en vrijdagochtend.

T: (0593) 75 08 16               E: pdevries@pgbeilen.nl

Kerkelijk werker

Dhr. Erik (E.) Potjes werkt als kerkelijk werker gemeentebreed. Dhr. Potjes werkt op maandag, woensdag en donderdag.

M: 06 10 60 89 90              E: epotjes@pgbeilen.nl

 

Hieronder leest u overdenkingen die eerst in ons kerkblad Op Weg verschijnen.

Boven de wolken – ds. V.T. Thurkow-Wierenga

Op Weg 2022-10 door ds. V.T. Thurkow-Wierenga Boven de wolken Had u vroeger, in het gezin waar u opgroeide, ook een scheurkalender? Zo’n scheurkalender met voor elke dag een blad dat afgescheurd werd en voorgelezen. Een Bijbelse scheurkalender, met op de voorkant van het kalenderblad dag en datum en een Bijbeltekst met een korte overdenking

Lees verder »

Jezus en de storm – ds. Magda Hazeleger

Op Weg 2022 – 08 door Ds. Magda Hazeleger Jezus en de storm Het lijkt wel of we van crisis naar crisis leven. Corona is een ervaring die goeddeels achter ons lijkt te liggen (al weten we ook dat nog niet zeker) en we worden geconfronteerd met oorlog in Oekraïne. Ondertussen is er ook nog

Lees verder »

Een andere werkelijkheid – ds. Magda Hazeleger

Op Weg 2022-07 door ds. Magda Hazeleger Een andere werkelijkheid Een plaatje zegt meer dan duizend woorden, zeggen ze wel eens. Rond de oorlog van Oekraïne en Rusland duikt een afbeelding op die me bezig houdt: de afbeelding van een icoon, die veranderd is door de oorlog in Oekraïne, en beeld is geworden van het

Lees verder »

De Koning op de ezel – ds. V.T. Thurkow-Wierenga

Op Weg 2022-07 door ds. V.T.Thurkow Wierenga De Koning op de ezel We zijn op weg naar Pasen. Stap voor stap. Totdat we aankomen bij de zesde zondag van de veertig dagen, Palmzondag. De intocht in Jeruzalem. Het zou wel eens kunnen dat deze intocht juist in dit jaar 2022 op een bijzondere wijze tot ons

Lees verder »

Psalm 42 – Erik Potjes

Op Weg 2022-06 door Erik Potjes Psalm 42 De gedachten in mij buitelen over elkaar heen. Aan de ene kant ben ik bezig met de voorbereidingen van de avond over levenseinde & stervensbegeleiding gekoppeld aan het jaarthema ‘van U is de toekomst’. Wat een verwachting en een uitzicht wij als gelovigen mogen hebben, dat er

Lees verder »

Loskomen van patronen – ds. Magda Hazeleger

Op Weg 2022-06 door ds. Magda Hazeleger Loskomen van patronen De meeste kleine fouten in ons leven kunnen niet zo gek veel kwaad, maar ze groeien. Een rabbijn zei eens: “Zonde begint zo dun als een draad in een spinnenweb maar het wordt op den duur een scheepstouw.” Als je maar steeds doorgaat met die

Lees verder »