Taakgroep Pastoraat

De Wijkgemeente Beilen is verdeeld in 2 geografische wijken. In iedere wijk is 1 predikant werkzaam. Deze werkt samen met een pastoraal team, samengesteld uit een wijkcoördinator, wijkouderling(en) en pastoraal bezoekers/contactpersonen. De wijken zijn opgedeeld in secties, bij iedere sectie hoort een pastoraal bezoeker/contactpersoon.

In het jaarboekje van onze gemeente staat de exacte indeling met de daarbij behorende wijkbezoekers. Het jaarboekje kunt u verkrijgen bij het kerkelijk bureau, daarnaast is het jaarboekje ook in de Scipio app te lezen.

Klik hier voor onze vacatures.

Wijk Oost

Ds. Jan (J.) Schep uit Westerbork is waarnemend predikant voor het pastoraat in wijk Oost.

Hij is in principe werkzaam op dinsdag en donderdag.

T: (0593) 78 57 81
E: jschep@pgbeilen.nl

Wijk West

Ds. Gerrit (G.) van den Dool uit Vledder is waarnemend predikant en neemt het crisispastotaat voor de wijk West op zich.

Werkzaam op woensdag

T: 06 20369072
E: gvandendool@pgbeilen.nl

Ds. H. Marsman

Wijk West

Ds. Hendrik (H.) Marsman uit Nooitgedacht is waarnemend predikant (na het vertrek van ds. Joanne Greving) en neemt het crisispastoraat op zich voor de wijk West.

Werkzaam op: donderdag en vrijdag

T: 06 4118 4519
E: hmarsman@pgbeilen.nl 

Tehuizen

Ds. Patrick (P.) de Vries is verantwoordelijk voor het pastorale werk in de wijkgemeente Hijken-Hooghalen. Daarnaast ondersteunt hij de kerkenraad in die dorpen en denkt hij mee in de activiteiten die deze wijkgemeente organiseert. Verder is Ds. de Vries verantwoordelijk voor de pastorale zorg in de tehuizen: Bernhardstede, Hofstaete, ’t Markehuus en Spectrum. Ds. De Vries is voor 50% verbonden aan onze gemeente.

Werkzaam op: woensdag, donderdag en vrijdagochtend.

T: 06 4986 5120             E: pdevries@pgbeilen.nl

Hieronder leest u overdenkingen die eerst in ons kerkblad Op Weg verschijnen.