Taakgroep Pastoraat

De Wijkgemeente Beilen is verdeeld in 2 geografische wijken. In iedere wijk is 1 predikant werkzaam. Deze werkt samen met een pastoraal team, samengesteld uit een wijkcoördinator, wijkouderling(en) en pastoraal bezoekers/contactpersonen. De wijken zijn opgedeeld in secties, bij iedere sectie hoort een pastoraal bezoeker/contactpersoon.

In het jaarboekje van onze gemeente staat de exacte indeling met de daarbij behorende wijkbezoekers. Het jaarboekje kunt u verkrijgen bij het kerkelijk bureau, daarnaast is het jaarboekje ook in de Scipio app te lezen.

Wijk Oost

Ds. Magda (M.M.) Hazeleger is verantwoordelijk voor het pastorale werk in de wijk Oost van de wijkgemeente Beilen en zij heeft de tehuizen ’t Stroomdal en de Witte Valken onder haar hoede . Daarnaast is ze aangesteld om te werken aan alles wat te maken heeft met de verbinding tussen kerk en dorp. Ds. Hazeleger is voor 100 % verbonden aan onze gemeente.

T: (0593) 76 90 36             M: 06 44 05 87 23

E: mmhazeleger@pgbeilen.nl

Wijk West

Ds. Gerrit (G.) van den Dool uit Vledder is waarnemend predikant en neemt het crisispasotraat voor de wijk West op zich.

Werkzaam op woensdag

T: 06 20369072
E: gvandendool@pgbeilen.nl

Ds. H. Marsman

Wijk West

Ds. Hendrik (H.) Marsman uit Nooitgedacht is waarnemend predikant (na het vertrek van ds. Joanne Greving) en neemt het crisispastoraat op zich voor de wijk West.

Werkzaam op: donderdag en vrijdag

T: 06 4118 4519
E: hmarsman@pgbeilen.nl 

Tehuizen

Ds. Patrick (P.) de Vries is verantwoordelijk voor het pastorale werk in de wijkgemeente Hijken-Hooghalen. Daarnaast ondersteunt hij de kerkenraad in die dorpen en denkt hij mee in de activiteiten die deze wijkgemeente organiseert. Verder is Ds. de Vries verantwoordelijk voor de pastorale zorg in de tehuizen: Bernhardstede, Hofstaete, ’t Markehuus en Spectrum. Ds. De Vries is voor 50% verbonden aan onze gemeente.

Werkzaam op: woensdag, donderdag en vrijdagochtend.

T: (0593) 75 08 16               E: pdevries@pgbeilen.nl

Hieronder leest u overdenkingen die eerst in ons kerkblad Op Weg verschijnen.

Denk aan uw voorgangers – ds. V.T. Thurkow-Wierenga

Op Weg 2023-02 door ds. V.T. Thurkow-Wierenga “Denk aan uw voorgangers, die het Woord van God tot u gesproken hebben.” Een tekst uit de Brief aan de Hebreeën (13: 7). Een Bijbelwoord dat deze weken nog al eens bij mij binnenkomt. En dat heeft in elk geval twee oorzaken. Allereerst, omdat ds. Magda Hazeleger nog even

Lees verder »

STAP VOOR STAP – ds. Magda Hazeleger

Op Weg 2023-01 door ds. Magda Hazeleger STAP VOOR STAP n.a.v. Marcus 5: 21-24 en 35-39 Gaandeweg in je leven leer je dat we sommige dingen kunnen laten gebeuren, en andere dingen kunnen voorkomen. We leren wat onze eigen macht is. We kunnen vrienden maken en vijanden. We kunnen ja én nee zeggen. Dan kun

Lees verder »

Advent

Op Weg 2022-20 door ds. Magda Hazeleger Advent. Een van de beroemdste kunstenaars van Ecuador, Eduardo Kingman, heeft zich ertoe gezet om de armoede, het zwoegen en het harde leven bloot te leggen van arbeiders, en van inheemse bevolkingsgroepen. Hij schildert werkende mannen en vrouwen, altijd in een houding van uitputting, wachten, verdriet of smeekbede.

Lees verder »

En de boer hij ploegde voort | ds. V.T. Thurkow-Wierenga

Op Weg 2022-16 door ds. V.T. Thurkow-Wierenga En de boer hij ploegde voort. Het kwam me zo maar in gedachten, de voorbije dagen. Dat bijzondere gedicht. ‘Ballade van de boer’. In deze tijd, waarin zoveel druk ligt op onze agrariërs. Hoe moeten we verder? Kúnnen we wel verder? Mijn opa was ooit veeboer. En meer

Lees verder »

Over wat een motor te vertellen heeft – ds. Magda Hazeleger

Op Weg 2022-14 door ds. Magda Hazeleger Over wat een motor te vertellen heeft. Een tijdje terug was ik op bezoek bij een gemeentelid, die een motor in de woonkamer heeft staan. Ik ben geen kenner, maar dat het een bijzonder exemplaar is, was duidelijk. Een met zorg gemaakt en onderhouden toonbeeld van rijplezier. Voor

Lees verder »

Leven na Pinksteren – Erik Potjes

Op Weg 2022-12 door Erik Potjes Leven na Pinksteren We leven nu na Pinksteren. Het einde van de cyclus van christelijke feestdagen/ hoogtepunten en we naderen het einde van het kerkelijke seizoen, tijd voor rust, zeggen we dan. Of we genieten van een welverdiende vakantie. Na de uitstorting van de Heilige Geest, dus het pinksterfeest,

Lees verder »