Taakgroep Pastoraat

De PG Beilen-Hijken-Hooghalen is verdeeld in 2 wijken: Wijk Noord en Wijk Zuid, die beide circa 1.200 personen omvatten.

Onder Wijk Noord vallen Hijken-Hooghalen, plan Noordveen, de voormalige Wijk West excl. Esdoornheem.

Onder Wijk Zuid vallen de voormalige Wijk Oost excl. alle tehuizen; incl. Wijster, Drijber, Spier en buitengebied Klatering, Alting, Lieving en Smalbroek.

Daarnaast is er een Wijk Ouderenpastoraat gevormd, die bestaat uit de tehuizen en appartementsgebouwen in Beilen. Onder deze wijk vallen alle tehuizen en appartementsgebouwen in Beilen, te weten: Bernhardstede, De Wever, Eschstaete, Esdoornheem, Ettenstaete, Hofstaete, Hof van Drenthe, Markant, Markehuus, Spectrum en Stroomdal. Ds. Gerrit van den Dool en ds. Jan Schep verzorgen het ouderenpastoraat voor bovenstaande huizen.

In het jaarboekje van onze gemeente staat de exacte indeling met de daarbij behorende wijkbezoekers. Het jaarboekje kunt u verkrijgen bij het kerkelijk bureau, daarnaast is het jaarboekje ook in de Scipio app te lezen.

Ds. Lucias de Haan

Wijk Noord

Ds. Lucias (L.W.) de Haan is verantwoordelijk voor het pastorale werk in Wijk Noord incl. wijkgemeente Hijken-Hooghalen. 

T: 06 2185 5763
E: lwdehaan@pgbeilen.nl

(whatsapp wordt niet altijd direct beantwoord)

Ds. Marco Bijdevaate

Wijk Zuid

Ds. Marco (M.J.) Bijdevaate is verantwoordelijk voor het pastorale werk in Wijk Zuid.

T:  06 4260 7455
E: mjbijdevaate@pgbeilen.nl

 

Wijk Ouderen

Ds. Jan (J.) Schep uit Westerbork is waarnemend predikant voor het Ouderenpastoraat.

Hij is in principe werkzaam op dinsdag en donderdag.

T: (0593) 78 57 81
E: jschep@pgbeilen.nl

Wijk Ouderen

Ds. Gerrit (G.) van den Dool uit Vledder is waarnemend predikant voor het Ouderenpastoraat.

Werkzaam op woensdag.

T: 06 20369072
E: gvandendool@pgbeilen.nl

Ds. H. Marsman

Wijk West

Ds. Hendrik (H.) Marsman uit Nooitgedacht is waarnemend predikant (na het vertrek van ds. Joanne Greving) en neemt het crisispastoraat op zich voor de wijk West.

Werkzaam op: donderdag en vrijdag

T: 06 4118 4519
E: hmarsman@pgbeilen.nl 

Hieronder leest u overdenkingen die eerst in ons kerkblad Op Weg verschijnen.