Gemeenteavond WG Beilen

Datum

24 mei 2022
Verlopen!

Tijd

19:30 - 21:00

Gemeenteavond WG Beilen

Gemeenteavond dinsdag 24 mei

Op dinsdagavond 24 mei is er een gemeenteavond in Het Valkenhof. We beginnen om 19.30 uur.

Aan de orde komen o.a.:

  • De jaarrekeningen over 2021 van de kerkrentmeesters en de diaconie.
  • De ontwerp-profielschets voor een nieuwe predikant.
  • De taakgroepen vertellen over hun activiteiten in het afgelopen seizoen, waarbij de taakgroep Eredienst extra tijd krijgt voor een terugkoppeling over het thema ‘Veelkleurigheid binnen erediensten’ dat zij apart onder de aandacht hebben gebracht op de vorige gemeenteavond.
  • Verbeteringsplannen voor de Stefanuskerk.
  • Erik praat ons bij over zijn bezigheden waaronder het pionierswerk in Nachtegael en Lievingerveld.