15 oktober – Emmaüswandeling Hijken-Hooghalen

Bij een Emmaüswandeling wandelen mensen twee aan twee. De route die gelopen wordt is van tevoren bepaald (tussen 6 en 8 kilometer). De Emmaüswandeling begint met een twintig minuten lopen in stilte. Je krijgt een kaartje mee met een Bijbeltekst of gerichte vraag. Na de stilte gaat de wandeling gewoon verder en wordt er door … Read more

Aanstaande zondag gezamenlijke dienst kerken van Beilen

In plaats van de tentdienst van Bourgondisch Beilen is er aanstaande zondag een gezamenlijke dienst van de kerken van Beilen. Deze dienst vindt plaats in de Pauluskerk. Voor onze gemeente betekent dit dat er maximaal 27 personen zich kunnen aanmelden voor de dienst (dat is excl. medewerkers). Er is één collecte die bestemd is voor … Read more

De gezamenlijke kerkdienst gaat door

De gezamenlijke kerkdienst wordt gehouden bij de familie Hunse op De Lotten 3. Je bent om (of even voor) 10.00 uur van harte welkom Neem je zelf een stoel en een bakje koffie met iets lekkers mee? Voorganger is Ds. Joanne Greving. Marcel van der West, Bert Zantinge en Corina Huising zorgen voor de muzikale … Read more

Regenboogdienst: het dorp in de kerk

In de Pauluskerk in Beilen begint voorzichtig de ‘gewone’ zondagse dienst weer. Zondag 13 juni wordt weer de maandelijkse Regenboogdienst gevierd Een dienst die toegankelijk is voor mensen die niet zo gewend zijn om naar de kerk te gaan. Het onderwerp is ‘Geven met hoofd, hart en handen’ Omdat er in Beilen allerlei organisaties zijn … Read more

Belijdenisdienst 23 mei vanuit de Stefanuskerk

De belijdenisdienst op zondag 23 mei vindt plaats in de Stefanuskerk. De dienst wordt om 10.00 uur live uitgezonden via YouTube (Let op: het kanaal heet Stefanuskerk Beilen) en een uur later (rond 11.00 uur / 11.15 uur) via Kerkomroep.nl. Ds. M.M. Hazeleger is de voorganger in deze dienst. De volledige YouTube-link: https://www.youtube.com/channel/UCwW2NVDxxl_69yLAmQClHCg

Gemeenteavonden

De kerkenraden van beide wijkgemeentes nodigen u van harte uit om de gemeenteavonden mee te maken. Zo het nu lijkt zal dat online zijn. Op de agenda staat o.a. de jaarcijfers en actuele zaken. Wijkgemeente Beilen is op 11 mei, aanvang 19.30 (kerkomroep.nl/youtube) Wijkgemeente Hijken-Hooghalen is op 19 mei, aanvang 20.00 uur (via kerkdienstegemist.nl of … Read more

Online Jeugddienst

Zondag 2 mei zal er een online Jeugddienst zijn vanuit de Antenne te Hijken. Het thema voor deze dienst is: Wat is jouw vaccin? Mw. A.M. Pathuis zal in deze dienst voorgaan en de muzikale medewerking wordt verleend door Marcel vd West, Bert Zantinge en Mark Weurding. De extra collecte is voor de Voedselbank Midden-Drenthe. … Read more

De laatste spaardoosjes

De paasdagen liggen weer achter ons. Als ZWO hebben we al veel doosjes teruggekregen. Toch verwachten we dat er nog enkele onderweg zijn. U heeft ook nog woensdag 14 en maandag 19 april van 9.30 – 11.30 uur de gelegenheid het doosje in te leveren, in de melkbus die in Het Valkenhof staat in de … Read more

Een spoor van liefde door Beilen

Veel gezinnen liepen het spoor van liefde stuurden ons prachtige foto’s. Sommige gezinnen liepen zelfs met sneeuw en hagel, maar dat mocht de pret niet drukken. Makers van de happy stones: Hartelijk dank voor de prachtige stenen!

Een spoor van Liefde | zondag 4 april

Dit is de laatste schikking van de 7 zondagen van Pasen. We zijn blij met alle reacties en alle mensen die mee gedaan hebben. Nog foto’s? We zien ze  graag! Weer een stapje dichter naar Pasen. Hierboven zie je de schikking van Beilen voor de komende zondag en hieronder van de kerk in Hijken. Een … Read more