Overdenkingen

Op deze pagina leest u overdenkingen die eerst in ons kerkblad Op Weg verschijnen.

“Scheurde U de hemel maar open!” – ds. L.W. de Haan

Op Weg 2023-22 Door ds. L.W. de Haan “Scheurde U de hemel maar open!” n.a.v. Jesaja 63: 19b-64: 8 Tachtig jaar geleden zat de Duitse verzetspredikant Dietrich Bonhoeffer vast in de gevangenis, omdat hij in opstand was gekomen tegen het naziregime. In de gevangeniscel heeft Bonhoeffer veel geschreven, onder andere brieven naar zijn verloofde, ouders

Lees verder »

Dat er vrede mag komen – ds. V.T. Thurkow-Wierenga

Op Weg 2023-19 door Ds. V.T. Thurkow-Wierenga Lid van de werkgroep Kerk & Israël artikel geschreven op verzoek van de redactie van Op Weg OVER ISRAËL EN PALESTINA EN DE KERK Dat er vrede mag komen De strijd is weer losgebarsten. En in alle hevigheid. Het was de dag van Simchat Torah, het feest van

Lees verder »

Kunnen we nog danken? – ds. V.T. Thurkow-Wierenga

Op Weg 2023 – 19 door Ds. V.T. Thurkow-Wierenga Dankdag vieren in een wereld waarin het geweld is losgebarsten. Is dat wel mogelijk? We weten natuurlijk best, dat er wat dat betreft niets nieuws is onder de zon. Maar dit jaar… Oekraïne, Israël en Palestina, … En dan Dankdag vieren in ons land, waar het

Lees verder »

De vreugde van de wet – Ds. J. Schep

Op Weg 2023-18 door Ds. J. Schep ‘Als Gij mij steunt, zal ik te allen stond  de vreugde van uw wet in ’t harte dragen’ Psalm 119: 44 (berijmd) De vreugde van de wet Op 7 oktober op zaterdagavond, als de eerste drie sterren aan de hemel staan, vieren Joden wereldwijd het feest Simchat Tora,

Lees verder »

Geduld, nog één preek – ds. Patrick de Vries

Op Weg 2023 – 12 Door ds. Patrick de Vries Geduld, nog één preek.   In mijn studententijd heb ik ook een tijdje in Groningen gestudeerd. Ik woonde nog thuis. Elke dag ging ik met de bus naar Groningen.   Halverwege was een bushalte waar wij extra lang moesten wachten op mensen uit een andere bus.

Lees verder »

D-Day en V-Day

Op Weg 10 – 2023 door ds. G. van den Dool In de afgelopen MAAND herdachten we het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ieder jaar staan wij daarbij stil en dat is bitter nodig. Want ook al werden toen Duitsland en later Japan dan ook verslagen, de krachten die de opkomst van die machten mogelijk

Lees verder »

Wat komt op de eerste plaats? – ds. G. van den Dool

Op Weg 2023-03 door Ds. G. van den Dool Wat komt op de eerste plaats? Zoek liever eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. (Matteüs 6: 33) Mijn juk is zacht en mijn last is licht (Matteüs 11: 30) Het moderne leven is veeleisend.

Lees verder »

Denk aan uw voorgangers – ds. V.T. Thurkow-Wierenga

Op Weg 2023-02 door ds. V.T. Thurkow-Wierenga “Denk aan uw voorgangers, die het Woord van God tot u gesproken hebben.” Een tekst uit de Brief aan de Hebreeën (13: 7). Een Bijbelwoord dat deze weken nog al eens bij mij binnenkomt. En dat heeft in elk geval twee oorzaken. Allereerst, omdat ds. Magda Hazeleger nog even

Lees verder »

En de boer hij ploegde voort | ds. V.T. Thurkow-Wierenga

Op Weg 2022-16 door ds. V.T. Thurkow-Wierenga En de boer hij ploegde voort. Het kwam me zo maar in gedachten, de voorbije dagen. Dat bijzondere gedicht. ‘Ballade van de boer’. In deze tijd, waarin zoveel druk ligt op onze agrariërs. Hoe moeten we verder? Kúnnen we wel verder? Mijn opa was ooit veeboer. En meer

Lees verder »