Samen aan tafel

Marilou de Virgiliis-Sluis Enkele jaren geleden ontstond vanuit de taakgroep pastoraat het idee om samen te gaan eten. Want samen eten verbindt; je kunt iets betekenen voor elkaar. Er werd een kookgroep samengesteld, die wilde koken voor mensen, niet alleen vanuit onze kerkelijke gemeenschap, maar ook voor de bewoners van Beilen. Voor iedereen dus, ongeacht kleur, leeftijd, status, geaardheid, samen gaand … Read more

De kerk, ons clubgebouw

Albert Piel Er zijn momenteel veel mensen met financiële zorgen. Ook zijn er veel mensen met emotionele problemen. Kun je daar als buitenstaander iets aan doen? Ja, daar kun je als mens iets aan doen. Een luisterend oor bieden. Financiële ondersteuning geven bijvoorbeeld via de goede doelen. Ook wij als PG Beilen-Hijken-Hooghalen proberen mensen te helpen. Wij hebben een pastorie … Read more

Denk aan uw voorgangers – ds. V.T. Thurkow-Wierenga

Op Weg 2023-02 door ds. V.T. Thurkow-Wierenga “Denk aan uw voorgangers, die het Woord van God tot u gesproken hebben.” Een tekst uit de Brief aan de Hebreeën (13: 7). Een Bijbelwoord dat deze weken nog al eens bij mij binnenkomt. En dat heeft in elk geval twee oorzaken. Allereerst, omdat ds. Magda Hazeleger nog even … Read more

Projecten D&M

Tijmen Nagel Het afgelopen seizoen heeft onze taakgroep nagedacht over hoe we meer betrokkenheid in de gemeente kunnen krijgen voor Diaconaat en Missionaat. We hebben besloten om het aantal projecten waar we financieel en praktisch bij betrokken zijn te beperken. Dan kunnen we daar meer aandacht aan geven en wordt het ook in de gemeente … Read more

Werk aan de winkel

Gerard Glastra ‘Werk in uitvoering’ zou je bij onze kerk kunnen zeggen. Letterlijk met de Stefanuskerk, maar ook figuurlijk. De wereld om ons heen stoeit met lastige zaken: milieu, honger, sociale misstanden en ga zo maar door. De Bijbel leert ons dat wij, als christenen, de taak hebben om in deze wereld het evangelie te … Read more

Kiezelstenen

Bart van Dijk Ik vraag me wel eens af, hoe zal de kerk van morgen eruit zien? Dat de manier waarop we kerk zijn veranderd is, is een feit. Waar in het verleden de zondagse eredienst voor de meeste kerkleden de belangrijkste uiting van kerk zijn was, zie ik nu veel meer variatie in het … Read more