Dringend gezocht: clubleiding JOW 12-18

Dringend gezocht: clubleiding JOW 12-18 Voor het nieuwe seizoen zijn we dringend op zoek naar nieuwe clubleiders voor JOW 12-18. Tot nu toe hebben we geen clubleiding voor volgend seizoen voor deze groep!! Graag zouden we willen dat de club kan blijven bestaan, zodat de jeugd elkaar kan blijven ontmoeten. Hier hebben we wel uw/jouw … Read more

Kaatje en Deetje | zondag 23 juni

Kaatje en Deetje gaan een dagje weg, maar Deetje heeft zich niet goed voorbereid. Bekijk de vlog: www.facebook.com/pgBeilenHijkenHooghalen  Op deze zondag staat Matteüs 25:1-13 centraal: een voorbeeld dat duidelijk maakt dat je goed moet opletten of Gods nieuwe wereld er al aankomt.

Kaatje en Deetje | zondag 16 juni

Kaatje en Deetje hebben allebei een medaille gekregen, maar Kaatje vindt het niet zo eerlijk dat Deetje dezelfde heeft terwijl zij er veel minder voor heeft gedan.   Bekijk de vlog: www.facebook.com/pgBeilenHijkenHooghalen    Op deze zondag staat Matteüs 20:1-16 centraal: We richten ons erop dat je jaloers kunt worden als je ziet dat anderen net zo … Read more

Zondag 9 juni – avonddienst in de openlucht in Hooghalen

Kerk in het dorp, avonddienst in de openlucht Als afsluiting van het dorpsfeest in Hooghalen vindt er op 9 juni a.s. bij het dorpshuis een dienst plaats in de open lucht. Het thema: Flower Power. Deze dienst wordt georganiseerd door de werkgroep gezamenlijke kerken in Hooghalen. muzikale begeleiding ligt in de handen van ds. Marco Bijdevaate, … Read more

Lanijto tentdienst – zondag 2 juni 10.00 uur – Vredestichters

Als onderdeel van de allerlaatste Lanijto is er op 2 juni 2024 om 10.00 een tentdienst op het evenemententerrein bij de Manege aan de Hoefslag in Beilen. Deze dienst is een samenwerking van de verschillende kerken in Beilen. Alle inwoners van Midden Drenthe en andere geïnteresseerden zijn welkom om de dienst mee te vieren. Voor … Read more

VACATURE – Ouderenpastor – 12 uur per week

De Protestantse gemeente te Beilen – Hijken – Hooghalen zoekt een Ouderenpastor voor 12 uur per week   Wie zijn wij? De Protestantse gemeente te Beilen-Hijken-Hooghalen is een veelkleurige gemeente. Grote delen zijn midden-orthodox, vrijzinnig of evangelisch. De gemeente biedt ruimte aan zinzoekende en gelovige mensen. Wij laten ons inspireren door de Bijbel, waarin het … Read more

Kaatje en Deetje | zondag 26 mei

Kaatje en Deetje hebben de wandelvierdaagse gelopen. Deetje kan niet stoppen met zingen, wat Kaatje erg irritant vindt. Bekijk de vlog: www.facebook.com/pgBeilenHijkenHooghalen  Op deze zondag staat 1 Samuel 18:6-16 en 19:1-18 centraal: Saul is jaloers op David.

Hulp gevraagd –> Eindexamenkandidaten Voortgezet Onderwijs

Vanaf deze week starten de examens voor het voortgezet onderwijs. Dat betekent voor veel jongeren een spannende tijd van hard leren en veel zenuwen!   Deze jongeren willen we graag een hart onder de riem steken! Maar dit lukt ons niet zonder uw hulp. Kent u een jongere uit onze gemeente die eindexamen voor het … Read more

Kaatje en Deetje | zondag 5 mei 2024

Kaatje neuriet een bekend melodietje, herkennen jullie deze? Op deze zondag staat Psalm 23 centraal: De heer is mijn herder. Een lied waarin God wordt beschreven als een herder. We richten ons op God die als een herder voor ons zorgt en ook op moeilijke momenten bij ons is. Bekijk de vlog op https://www.facebook.com/pgBeilenHijkenHooghalen   

Kaatje en Deetje | zondag 28 april

Kaatje is een beetje zenuwachtig voor een afspraak die ze heeft met de dominee. Deetje legt uit dat je altijd vertrouwen mag hebben op God, juist bij spannende dingen. Bekijk de vlog op https://www.facebook.com/pgBeilenHijkenHooghalen  Op deze zondag staat 1 Samuel 17:4-11 en 17:32-53 centraal: David vecht tegen Goliath. We richten ons op Davids vertrouwen op God. … Read more

Orgeldag Noord Nederland 2024

Het is ieder jaar op de tweede zaterdag in mei feest voor vele orgelminnaars. Al vele jaren is deze dag als Orgeldag Noord-Nederland bekend, een dag waarop in Noord Nederland en met name in de provincie Groningen van heel veel kerken de deuren geopend zijn en orgels kunnen worden bespeeld. De organisatie van deze dag, … Read more

Kaatje en Deetje | zondag 21 april 2024

Wie kies je als nieuwe koning? De grootste en de sterkste, of ligt dat toch anders? Bekijk de vlog op https://www.facebook.com/pgBeilenHijkenHooghalen  Op deze zondag staat 1 Samuel 16:1-13 centraal: Samuel maakt David koning. We richten ons erop dat voor God het uiterlijk niet belangrijk is, maar hoe je van binnen bent.

Project Kelder Valkenhof

Het Jeugdwerk kreeg het idee om de ‘Kelder’ van Het Valkenhof weer eens een opknapbeurt te geven. Dit is al heel wat jaren geleden en het kan wel wat aanpassingen en een nieuw likje verf gebruiken, ook materiaal moet vervangen worden. Hiermee willen we er (samen met vrijwilligers) voor zorgen dat de jeugd een gezellig … Read more

Doe mee voor het goede doel | 1 en 8 juni

1 JUNI  |  BAK EEN TAART Opgeven tot 13 mei per email  (fiets-loop@pgbeilen.nl) of telefoon 06  4882 0171 Hoofdprijs is een diner voor 2 personen bij Rickies Boer’n Bistro Het gaat niet alleen om de mooiste en de lekkerste maar een leuk verhaal telt ook!! Jury wordt gevormd door ds. Lucias de Haan, Hennie Doornbos en Bakker … Read more

Afsluiting gemeente groeigroepen (GGG) 

Op dinsdagavond 23 april a.s. is de gezamenlijke laatste avond van dit seizoen alweer. Zoals gebruikelijk is deze avond niet alleen voor de deelnemers van de groeigroepen, maar voor iedereen die eens een keer wil meemaken wat deze avonden inhouden.  We beginnen de avond om 18.00 uur in Het Valkenhof met een maaltijd die door … Read more

Corrie ten Boom-lezing | dinsdag 16 april | 20.00 uur | Valkenhof

Corrie ten Boom-lezing 16 april 2024, 20.00 u Het Valkenhof (Pauluskerk), Witte Valkenstraat Het Corrie ten Boommuseum in Haarlem bestaat sinds 1988. Daar wordt de geschiedenis van de familie Ten Boom verteld. Ik ben daar rondleidster sinds de opening in 1988. De familie Ten Boom bestond uit toegewijde christenen die hun levens in dienst stelden … Read more

Kaatje en Deetje | zondag 14 april

Vandaag geven Kaatje en Deetje omschrijvingen van bijzondere tekens. Weten jullie wat het laatste teken is? Bekijk de vlog op https://www.facebook.com/pgBeilenHijkenHooghalen  Op deze zondag staat 1 Samuel 9:15-10:24 centraal: Samuel maakt Saul koning en stelt Saul voor aan het volk.

Kaatje en Deetje | zondag 7 april

Kaatje en Deetje spelen het geluiden spel, raden jullie met hun mee wat ze horen? Bekijk de vlog op https://www.facebook.com/pgBeilenHijkenHooghalen  Op deze zondag staat 1 Samuel 3:1-18 centraal: God roept Samuel. Als Samuel Gods stem herkent, doet hij wat God van hem vraagt.

Rabijn Jacobs over Pesach – WERKGROEP KERK & ISRAËL

Het was maandag 26 februari. Nijkerk. We waren daar met 230 mensen uit het hele land aanwezig op de landelijke ontmoetingsdag van Kerk en Israël. Het onderwerp: Pesach en Pasen. Twee Joodse sprekers en twee christelijke sprekers waren daar aanwezig. Met Pesach, letterlijk het overschrijdingsfeest, wordt het einde van de Joodse slavernij in Egypte herdacht … Read more

Voorjaarsmaaltijd senioren op woensdag 24 april

Op woensdag 24 april a.s. organiseren de diaconieën Beilen-Hijken-Hooghalen een voorjaarsmaaltijd voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder. We beginnen om 10.30 uur met een kop koffie met iets lekkers en rond 12.00 uur gaan we aan tafel voor een lekkere lentelunch. Als u hier bij wilt zijn, in Het Valkenhof, vult u dan de bon … Read more

Kaatje en Deetje | zondag 31 maart | Pasen

Het is Pasen, Kaatje en Deetje zijn klaar met hun project, wat vinden jullie van het eindresultaat? Vandaag het laatste verhaal van Petrus. Bekijk de vlog op https://www.facebook.com/pgBeilenHijkenHooghalen  Op deze zondag staat Johannes 20:1-10 centraal: Jezus is gekruisigd, gestorven en begraven. Petrus en ‘de leerling van wie Jezus veel hield’ horen van Maria dat het … Read more

Kaatje en Deetje | zondag 24 maart – Palmpasen

Vandaag vieren we Palmpasen, daarom vertellen Kaatje en Deetje kort het verhaal van Petrus en de haan. Bekijk de vlog op https://www.facebook.com/pgBeilenHijkenHooghalen Op deze zondag staat Matteüs 26:57-75 centraal: Jezus wordt bij de hogepriester verhoord en beschuldigd, en Petrus zegt drie keer dat hij Jezus niet kent.

Palmpasenontbijt – 24 maart in Hijken

Op Zondag 24 maart wordt u van harte uitgenodigd aan het Palmpasenontbijt Het is een goede gewoonte om met palmpasen samen te ontbijten. We hopen u/jou dan te mogen ontmoeten in De Antenne. om 9.00 uur staat het ontbijt klaar, kom je ook?  

‘De Kleine Arbeider’ verdient onze steun – ZWO

Er is in deze tijd veel dat onze aandacht vraagt, en waar we ons zorgen over maken. Een gevoel van machteloosheid lijkt onvermijdelijk. We kunnen niet veel doen, maar toch… We sparen voor het project ‘De Kleine Arbeider’ waarvan we weten hoeveel het betekent voor de kinderen en de mensen die hun steun en toeverlaat … Read more

Kaatje en Deetje | zondag 17 maart

Deetje is nog druk bezig met de scherven als Kaatje al gaat vloggen. En waarom laat Petrus een zwaard vallen? Bekijk de vlog op https://www.facebook.com/pgBeilenHijkenHooghalen Op deze zondag staat Matteüs 26:46-56 centraal: Jezus wordt door Judas verraden en Hij wordt gevangengenomen; op dat moment trekt Petrus zijn zwaard en slaat daarmee het oor van de … Read more

Bemoediging – Prelude

Een prelude is het voorspel of de aanloop naar een lied of muziekstuk. Het draagt de belofte in zich dat er nog meer moois gaat komen. Inge Lievaart (1917-2012), christen en dichteres, schreef onder de titel ‘Prelude’ het volgende gedicht. Hier ter bemoediging voor wie weet wat het is om wakker te liggen.   Prelude … Read more

Kaatje en Deetje | zondag 3 maart

Kaatje en Deetje denken dat Petrus vandaag vast niet gaat vallen, hij zit namelijk aan een tafel met daarop allemaal lekkere dingen. Bekijk de vlog op www.facebook.com/pgbeilenhijkenhooghalen  Op deze zondag staat Matteüs 26:26-35 centraal: Jezus viert de Joodse paasmaaltijd met zijn leerlingen en deelt brood en wijn uit als teken van wat er met Hem … Read more

Samen aan tafel | vrijdag 8 maart

Vrijdag 8 maart gaan wij weer samen aan tafel in het Valkenhof. U bent van harte welkom, ook met een nieuwe gast. Vanaf 17.30 uur staat de deur open in het Valkenhof. We beginnen de maaltijd om 18.00 uur. Gezien de enorme belangstelling zijn wij genoodzaakt strenger om te gaan met de afspraken, Daarom noemen … Read more

Kaatje en Deetje | zondag 11 februari

Deetje kijkt vandaag wel heel blij, wat zou er met haar aan de hand zijn? Bekijk de vlog op https://www.facebook.com/pgBeilenHijkenHooghalen Op deze zondag staat Ruth 3:7-14, 4:1-8 en 4:13-16 centraal: Ruth vraagt Boaz of hij met haar wil trouwen, zodat hij voor haar en Naomi kan zorgen.

Gezellige clubavond JOW 4,5,6

Donderdag 18 januari was er opnieuw een gezellige clubavond voor de kinderen van groep 4, 5 en 6. Deze keer hebben we met elkaar gesproken over bidden (huh? Wat is dat en hoe gaat dat eigenlijk?). We hebben onze nieuwe dominee Marco Bijdevaate uitgenodigd om kennis met ons te komen maken en het met ons … Read more

Fietsambulances door het Afrikaanse zand

Via Bé van der Weide (de oprichter van Transport 4 Transport) heeft de diaconie deze foto’s gekregen. De fietsambulances zijn in gebruik genomen, met ook nog het logo van onze kerkelijke gemeente er op! Zo kunt u zien wat er met de opbrengst gebeurd is en hoe onze PKN Beilen-Hijken-Hooghalen zich over het rode Afrikaanse zand … Read more

Kaatje en Deetje | zondag 4 februari 2024

Kaatje moet weg, maar wil liever niet dat Deetje mee gaat. Snap jij waarom niet? Bekijk de vlog op https://www.facebook.com/pgBeilenHijkenHooghalen Op deze zondag staat Ruth 1:6-11 en 1:14-22 centraal: Ruth kiest ervoor om met haar schoonmoeder Naomi mee te gaan en bij haar te blijven.  

Kaatje en Deetje | 100e vlog !!

Zondag 28 januari: de 100e vlog van Kaatje en Deetje! Komen jullie met ons een feestje vieren op 28 januari om 10.00 uur in de Stefanuskerk?

Kaatje en Deetje | zondag 21 januari

Kaatje heeft een proefje met een lucifer. Maar zijn Kaatje en Deetje wel sterk genoeg? Of kun je sommige dingen ook slim aanpakken? Bekijk de vlog op https://www.facebook.com/pgBeilenHijkenHooghalen Deze zondag is de derde en laatste van een blok met drie verhalen over de rechters van het volk van Israël.   Op deze zondag staat Rechters 14 … Read more

Kaatje en Deetje | zondag 14 januari

Een trompet, een kruik en een fakkel, kan je daarmee een leger verslaan? Deetje denkt van wel, Kaatje vindt dit nog wel wat ingewikkeld klinken. Bekijk de vlog op https://www.facebook.com/pgBeilenHijkenHooghalen Deze zondag is de tweede van een blok met drie verhalen over de rechters van het volk van Israël.  Op deze zondag staat Rechters 6-7 centraal: … Read more